Lietuvos bankas
2020-11-26
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba nustatė, kad UAB „mogo LT“ sudarinėjo automobilių nuomos sutartis, nors iš esmės teikė vartojimo paskolas, taip pažeisdama Vartojimo kredito įstatymą ir išvengdama klientų mokumo patikros reikalavimų. 

Lietuvos bankas išnagrinėjo 2018–2019 m. sudarytas 72 UAB „mogo LT“ transporto priemonių valdymo ir naudojimosi (nuomos) sutartis ir nustatė, kad jos iš esmės yra vartojimo kredito sutartys, kurioms yra taikomi Vartojimo kredito įstatymo ir Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų reikalavimai. 

Pagal dalies nagrinėtų bendrovės sutarčių sąlygas nustatyta, kad vartotojas parduodavo savo automobilį UAB „mogo LT“, gaudavo už tai pinigus ir toliau naudojosi tuo pačiu automobiliu mokėdamas įmokas, o sutarties pabaigoje galėjo jį išsipirkti už likutinę vertę. 

Nuomos atveju vartotojas nuomojasi automobilį savo reikmėms, nesiedamas to su nuosavo automobilio pardavimu. Šiuo atveju bendrovės sudaromos sutartys įvertintos kaip vartojimo kredito su užstatu sutartys, o nuosavybės perleidimu ir nuoma buvo siekiama nuslėpti tikrąją sandorio paskirtį – suteikti vartotojui paskolą, neatsižvelgiant į jo galimybes grąžinti kreditą, kaip tai nustatyta Vartojimo kredito įstatyme. 

Kita dalis UAB „mogo LT“ sudarytų transporto priemonių nuomos sutarčių, atsižvelgiant į tikruosius sutarties sudarymo tikslus, įvertintos kaip automobilio finansavimo sutartys, t. y. vartojimo kredito sutartys, kurioms taikomi Vartojimo kredito įstatymo reikalavimai, neatsižvelgiant į tai, kad sutartyse formaliai buvo nurodyta vartotojo teisė, o ne pareiga įsigyti nuomojamą automobilį. 

Atsižvelgusi į lengvinančias aplinkybes – bendrovė ėmėsi priemonių, kad ištaisytų padėtį ir ateityje nebūtų galima padaryti tokio paties ar panašaus pobūdžio pažeidimo – Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba skyrė UAB „mogo LT“ 90 tūkst. Eur baudą.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.