Lietuvos bankas
2018-11-28
11

Stebėdama vartojimo kredito rinką, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko trijų vartojimo kreditus teikiančių bendrovių tyrimus ir nustatė teisės aktų pažeidimų. Dviem iš jų buvo pritaikytos poveikio priemonės, o viena kompensavo gyventojų patirtus praradimus. 

UAB „SB lizingas“ netinkamai reklamavo paslaugas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nubaudė UAB „SB lizingas“ 0,04 proc. 2017 m. bendrųjų metinių veiklos pajamų dydžio (4 161 Eur) bauda už tai, kad bendrovė, reklamuodama savo paslaugas, netinkamai pateikė standartinę informaciją apie vartojimo kreditus ir taip pažeidė Vartojimo kredito įstatymo reikalavimus. 

Šių metų gegužės–birželio mėnesiais UAB „SB lizingas“ per nacionalinius televizijos kanalus ir internete rodė reklamas, kuriose buvo sakomas tekstas, kad siūloma palūkanų norma yra 0 proc. Tačiau standartinė informacija apie vartojimo kreditą, įskaitant tai, kad kiekvieną mėnesį yra taikomas 0,7 proc. pasiskolintos sumos dydžio administravimo mokestis ir kad skolinantis 1 000 eurų 24 mėnesiams bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sudaro 16,46 proc., pasakyta nebuvo. Ši informacija buvo pateikta raštu mažu šriftu reklamos apačioje ir rodoma tik 5 sekundes. 

Pagal Vartojimo kredito įstatymą tokia informacija turi būti pateikiama pastebimai, t. y. taip, kad vartotojas ją visą aiškiai pamatytų. 

Lietuvos bankas tokio dydžio baudą UAB „SB lizingas“ skyrė atsižvelgdamas į tai, kad bendrovė iki sprendimo priėmimo reklamą pakoregavo, o vėliau iš viso nustojo ją transliuoti.  

UAB „Finansų bitė“ neteisingai vertino anksčiau nustatyto termino grąžintus vartojimo kreditus
Lietuvos bankas atliko tyrimą ir nustatė, kad UAB „Finansų bitė“, kuri valdo tarpusavio skolinimo platformą „Finbee“, nesumažino bendros vartojimo kredito kainos, kai vartojimo kreditus jos klientai grąžino anksčiau nustatyto termino. 

Priežiūros tarnybos specialistai išnagrinėjo 15 vartojimo kredito sutarčių, iš jų dešimčia atvejų UAB „Finansų bitė“ klientai grąžino vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino, tačiau apie tokius savo veiksmus neinformavo bendrovės taip, kaip tai buvo numatyta sutartyje. Bendrovė visais minėtais atvejais vertino, kad vartojimo kreditas grąžintas ne anksčiau nustatyto termino, o kad vartojimo kredito sutartis buvo tinkamai įvykdyta ir pasibaigusi, todėl bendros vartojimo kredito kainos klientams nesumažino. Dėl to UAB „Finansų bitė“ klientų išlaidos minėtais dešimčia atvejų viršijo įstatymo leistiną kitų su vartojimo kredito sutartimi susijusių išlaidų ribą, ir skirtingais atvejais gyventojai patyrė nuo 66 Eur iki 243 Eur nuostolių. 

Kadangi tyrimo metu bendrovė kompensavo šiuos klientų patirtus nuostolius, Lietuvos bankas poveikio priemonės jai neskyrė. 

Primename, kad gyventojas turi teisę bet kada grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino, o tą atlikus jam turi mažėti ir bendra vartojimo kredito kaina. Tačiau būtina skaityti vartojimo kredito sutartis, kaip teisingai grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino, kad būtų išvengta minėtų nesusipratimų. 

UAB „mogo LT“ nesilaikė Vartojimo kredito įstatymo reikalavimų 
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, patikrinusi UAB „mogo LT“ 2017 m. liepos ir gruodžio mėnesiais sudarytas 65 vartojimo kredito sutartis, nustatė Vartojimo kredito įstatymo pažeidimų.

Nusižengdama įstatymui įmonė 8 vartojimo kredito sutartyse nustatė bendrą vartojimo kredito kainą, didesnę už bendrą vartojimo kredito sumą. 

4 atvejais, kai vartojimo kredito gavėjai grąžino vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino, bendrovė nesumažino bendros vartojimo kredito kainos taip, kaip nustatyta įstatyme. Be to, UAB „mogo LT“ 3 atvejais iš pirmiau nurodytų 4 iš klientų reikalavo didesnės kompensacijos, nei leidžia įstatymas.

3 vartojimo kredito sutartis įmonė vienašališkai nutraukė dėl to, kad klientai vėlavo mokėti įmokas, tačiau toks UAB „mogo LT“ sprendimas neatitiko įstatymo reikalavimų (t. y. mokėjimai buvo pradelsti mažiau nei tris mėnesius ir neviršijo 10 % negrąžintos vartojimo kredito sumos) ir pažeidė klientų interesus. 

Atsižvelgdama į palyginti nedidelę pažeidimų apimtį ir į tai, kad bendrovė ėmėsi priemonių, jog įstatymo pažeidimai nepasikartotų ateityje, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė UAB „mogo LT“ 0,04 proc. 2017 m. bendrųjų metinių veiklos pajamų dydžio (3 238 Eur) baudą.