Lietuvos bankas
2020-11-10
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba priėmė sprendimą dėl vadovavimosi Europos bankininkystės institucijos Gairėmis dėl priežiūros ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų, leido įsigyti dviejų bendrovių įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, pritarė informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo taisyklėms.

Dėl vadovavimosi Europos bankininkystės institucijos gairėmis
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos bankininkystės institucijos 2020 m. rugpjūčio 11 d. priimtomis Gairėmis dėl priežiūros ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų, taikomų reaguojant į „COVID‐19“ pandemiją ir įgyvendinant greitą sprendimą pagal Kapitalo reikalavimų reglamentą (EBA/GL/2020/11).

Gairėse paaiškinama, kaip reikėtų teikti informaciją apie kredito ir rinkos riziką, nuosavas lėšas ir sverto koeficientą. Jose nustatytų reikalavimų laikytis ir jais vadovautis turėtų Lietuvos Respublikoje įsteigti bankai, centrinės kredito unijos ir užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialai. Gairės taikomos iki 2021 m. birželio 27 d.

Leista įsigyti UAB „mogo LT“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį
Lietuvos bankas gavo Latvijos bendrovių SIA „AK Family Investments“, AS Family Office ir fizinio asmens prašymą dėl vartojimo kredito davėjos UAB „mogo LT“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė šiems akcijų įsigijimo sandoriams, kurių pagrindu bendrovės ir fizinis asmuo netiesiogiai įgytų UAB „mogo LT“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc. 

Leista įsigyti UAB HEAVY FINANCE įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį
Lietuvos bankas gavo fizinio asmens prašymą dėl sutelktinio finansavimo platformos operatorės UAB HEAVY FINANCE įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė sandoriui, kurio pagrindu fizinis asmuo tiesiogiai įgytų UAB HEAVY FINANCE įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 procentų. 

Pritarta „Baltic Industrial Real Estate Fund I“ taisyklėms
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB BRAITIN prašymą ir įvertinusi pateiktą informaciją, pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Baltic Industrial Real Estate Fund I“ taisyklėms.

Viešųjų sąrašų pakeitimai  
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Katalogas“ prašymą, išbraukė šią bendrovę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.