Lietuvos bankas
2019-10-25
11

Lietuvos bankas už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus skyrė MisterTango, UAB, 245 tūkst. Eur baudą ir prevencijos tikslu apribojo veiklą. 

„Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai finansų įstaigose Lietuvos bankas skiria ir ateityje skirs ypatingą dėmesį. MisterTango bendrovėje rasta šiurkščių ir sistemingų pažeidimų, kai kurie iš jų buvo pakartotiniai. Lietuvos bankas ir anksčiau buvo nustatęs, kad ši elektroninių pinigų įstaiga nesilaiko Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų, bet ji nesiėmė tinkamų priemonių trūkumams pašalinti. Tokiam požiūriui į pinigų plovimo prevenciją esame nepakantūs, o įstatymas numato griežtas sankcijas, kurias ir pritaikėme“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos darbuotojai šiemet inspektavimo metu nustatė atvejų, kai bendrovė klientų tapatybę nustatė netinkamai, aplaidžiai vertino klientų riziką, o jų pažinimo informacija buvo neišsami ir neatskleisdavo dalykinių santykių tikslo ir pobūdžio, nebuvo atnaujinama laiku. Klientų atliekamų mokėjimo operacijų stebėsenos procesai reglamentuoti formaliai, neužtikrinant jų tinkamo įgyvendinimo. Įstaiga neįvertino rizikų, susijusių su jos veikla, neturėjo vidaus audito procedūrų ir tikrinamuoju laikotarpiu nebuvo atlikusi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities audito. 

MisterTango, UAB, privalės per 20 darbo dienų Lietuvos bankui pateikti planą, kaip ištaisys visus nurodytus trūkumus, kuriuos pašalinti privalės iki 2020 m. sausio 31 d. Laikinai, iki bus pašalinti pažeidimai, Lietuvos bankas apribojo įstaigos teikiamas mokėjimo paslaugas – ji galės teikti mokėjimo paslaugas žemiausios rizikos grupei priskirtiems klientams ir tik atnaujinusi jų pažinimo informaciją.  

Jeigu klientai, kuriems MisterTango, UAB, negalės teikti paslaugų, laiko savo lėšas šioje bendrovėje esančiose sąskaitose, galės kreiptis į ją dėl pinigų pervedimo į klientų nurodytas asmenines sąskaitas bankuose ar kitose kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose.  

MisterTango, UAB, už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus baudžiama trečią kartą (anksčiau bausta 2016 ir 2018 m.). 

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.