Lietuvos bankas
2023-06-12
11

Pritarė investicinės bendrovės „BSGF Salt Invest“ įstatams
Atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė šios bendrovės steigiamos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės „BSGF Salt Invest“ įstatams.

Pritarta „UNION Hospitality Investment Fund“ taisyklėms
Atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB Union Asset Management prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „UNION Hospitality Investment Fund“ taisyklėms.

Pritarta sandoriui dėl dalies UAB „Kredito partneris“ akcijų įsigijimo
Lietuvos bankas pritarė kredito davėjo UAB „Kredito partneris“ akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu INVEST PARK OÜ tiesiogiai, o fizinis asmuo – netiesiogiai įgytų UAB „Kredito partneris“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc. 

Leista įsigyti „Secure Nordic Payments“, UAB
Lietuvos bankas neprieštaravo, kad UAB „Internet Tourist“ ir UAB „MITIKA“ tiesiogiai įsigytų elektroninių pinigų įstaigos „Secure Nordic Payments“, UAB, kvalifikuotąsias įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalis: UAB „Internet Tourist“ – viršijančią 50 proc., o UAB „MITIKA“ – iki 10 proc.

AS Finora Group patvirtinta finansų kontroliuojančiąja bendrove
Lietuvos bankas ir Estijos finansų rinkos priežiūros institucija Finantsinspektsioon patvirtino Estijos bendrovę AS Finora Group finansų kontroliuojančiąja bendrove pagal Direktyvos 2013/36/ES 21a straipsnį. Estijoje įsteigta AS Finora Group valdo Lietuvoje licencijuotą specializuotą banką Finora Bank UAB, taip pat yra ir vartojimo kredito davėja Estijoje. Sprendimą priėmė dvi institucijos, kadangi Lietuvos bankas atlieka Finora Bank UAB jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, o Finantsinspektsioon – kaip valstybės, kurioje įsteigta finansų kontroliuojančioji bendrovė, finansų rinkos priežiūros institucija.