Lietuvos bankas
2020-05-21
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už Mokėjimų įstatymo pažeidimus skyrė baudą „Secure Nordic Payments“, UAB, pritarė kandidatei į Jungtinės centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos nario pareigas, leido įsigyti IPF Digital Lietuva, UAB.

Už netinkamą mokėjimo operacijų vykdymą – bauda „Secure Nordic Payments“, UAB 
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė elektroninių pinigų įstaigos „Secure Nordic Payments“, UAB (anksčiau – MisterTango, UAB), Mokėjimų įstatymo pažeidimų, susijusių su mokėjimo operacijų vykdymu 2017-2019 m. Už tai bendrovei skirta piniginė bauda.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos specialistai išnagrinėjo tam tikrą kiekį ilgai sustabdytų „Secure Nordic Payments“, UAB, mokėjimo operacijų ir nustatė, kad bendrovė laiku neįvykdė dalies klientų pateiktų mokėjimo nurodymų ir lėšų įskaitymo operacijų, o negalėdama įvykdyti mokėjimų – laiku neatsisakė jų vykdyti ir neinformavo klientų, negrąžino lėšų jų mokėtojams, taip pažeisdama Mokėjimų įstatymo reikalavimus.

„Secure Nordic Payments“, UAB, pažeidimus pripažino, ėmėsi veiksmų jiems ištaisyti ir užtikrinti, kad jie nebepasikartotų ateityje. 

Įvertinęs visas aplinkybes, įskaitant bendrovės veiksmus šalinant trūkumus ir patį pažeidimo laikotarpį (tuo metu nustatyta ir daugiau bendrovės veiklos trūkumų bei pažeidimų, už kuriuos buvo pritaikytos atskiros poveikio priemonės, bet kuriuos bendrovė jau pašalino arba šalina), Lietuvos bankas „Secure Nordic Payments“, UAB, skyrė 22 tūkst. Eur baudą. 

Leido eiti pareigas 
Atsižvelgusi į Jungtinės centrinės kredito unijos prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Jolitai Česonienei eiti šios centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos nario pareigas.

Pritarta dėl IPF Digital Lietuva, UAB, įsigijimo 
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba gavo Estijos bendrovės IPF Digital Estonia OU prašymą dėl vartojimo kredito davėjo IPF Digital Lietuva, UAB, įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Priežiūros tarnyba pritarė, kad IPF Digital Estonia OU įsigytų IPF Digital Lietuva, UAB.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.