Lietuvos bankas
2018-07-03
11

Lietuvos bankas įdiegė išmaniąją e. licencijavimo priemonę, kuri potencialiems finansų rinkos dalyviams padės nuotoliniu būdu greičiau, paprasčiau ir pigiau pateikti paraišką gauti licenciją. Šiuo metu priemone galima naudotis kreipiantis dėl el. pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijų, vėliau jos galimybės bus plečiamos, įtraukiant ir kitus licencijų tipus. Ilgainiui tai turėtų tapti pagrindine Lietuvos banko ir finansų rinkos dalyvių informacijos keitimosi ir bendradarbiavimo platforma.

„Kurdami naujovėms atvirą, patrauklią, konkurencingą finansų sektoriaus reguliacinę aplinką, vieni iš pirmųjų Europos Sąjungoje įdiegėme išmaniojo reguliavimo technologijų (RegTech) priemonę – elektroninę licencijavimo paraiškų pateikimo sistemą. Taip siekiame dar labiau spartinti licencijos išdavimo procedūras ir sumažinti potencialiems finansų rinkos dalyviams tenkančią administracinę naštą“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Pasak V. Valvonio, finansų sektoriui sparčiai plėtojantis ir į jį žengiant naujiems rinkos dalyviams, tokiems kaip FinTech įmonės, pastaraisiais metais labai išaugo potencialių rinkos dalyvių teikiamų paraiškų gauti licenciją skaičius. Lietuvos bankas, siekdamas spartinti procedūras, efektyviau naudoti priežiūros išteklius ir tuo pat metu išlaikyti aukštą skaidrumo reikalavimų kartelę, aktyviai diegia RegTech priemones ir elektronines priemones.

Naujojoje e. licencijavimo ir autorizavimo paraiškų pateikimo sistemoje pasirinkus pageidaujamą licencijos tipą, automatiškai pateikiamas reikalingų dokumentų sąrašas bei paaiškinimai, kaip ir kokia informacija turi būti atskleista. Sistema leidžia išsaugoti tarpinę informaciją, vėliau ją pildyti ir paraišką licencijai pateikti parengus visus trūkstamus dokumentus ir informaciją. Juos galima pateikti nuotoliniu būdu, prisijungus prie sistemos naudojantis el. bankininkystės duomenimis ar kitais elektroninių valdžios vartų palaikomais prisijungimo būdais. Tai ypač paranku mūsų šalyje besisteigiančioms užsienio bendrovėms, kadangi visus dokumentus galima sutvarkyti fiziškai neatvykstant į Lietuvos banką. Prie sistemos prisijungę pareiškėjai bet kuriuo metu galės matyti pateiktų dokumentų vertinimo statusą. Taip taupomas ne tik pareiškėjų, bet ir reguliuotojo darbo laikas: nagrinėjamos visiškai parengtos paraiškos gauti licencijas. Be to, naudojantis šia sistema, nereikės pateikinėti popierinių dokumentų kopijų.

Naujoji priemonė parengta atsižvelgus į naujausius el. pinigų, mokėjimo įstaigų bei užsienio valstybių el. pinigų įstaigų filialų licencijavimo taisyklių pakeitimus. Pastaruoju metu būtent dėl tokių licencijų Lietuvos bankas gauna daugiausia prašymų. Naujosios taisyklės numato aiškesnę ir patogesnę prašymo išduoti licenciją struktūrą, taip pat teiktinų dokumentų formas. Be to, kiek tai įmanoma, suvienodinami reikalavimai kreipiantis dėl užsienio valstybių (ne ES valstybės narės) el. pinigų įstaigos filialo, ketinančio teikti paslaugas Lietuvoje, licencijos.

Nuo 2017 m. pradžios Lietuvos bankas FinTech įmonėms jau suteikė apie 50 veiklos licencijų, šiuo metu nagrinėjama dar apie 30 paraiškų. Pateikus visą licencijai gauti reikalingą informaciją, sprendimą dėl el. pinigų įstaigos ar mokėjimo įstaigos licencijos išdavimo Lietuvos bankas priima vidutiniškai per 3 mėnesius nuo visų dokumentų pateikimo dienos – kone greičiausiai Europoje. Kitose ES šalyse tai gali užtrukti 12 ir daugiau mėnesių.

Būti inovacijas ir tvarų finansų rinkos augimą skatinančiu finansų sektoriaus partneriu – viena iš Lietuvos banko strateginių veiklos krypčių. Diegiant pažangias naujoves ir mažinant administracinius barjerus, siekiama, kad finansų rinkos dalyviai priežiūrą ir reguliacinę aplinką vertintų kaip palankią.