Lietuvos bankas
2019-06-10

Finansinės technologijos (FinTech) turi akivaizdų naudos vartotojams ir ekonomikai potencialą, bet jų sparčią plėtrą reikia tinkamai valdyti, kad iškylančios rizikos nestabdytų pažangos – tai šiandien akcentuota bendrame Lietuvos banko ir Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Vilniuje surengtame aukščiausio lygio seminare. 

„TVF ir Pasaulio banko paskelbtos FinTech gairės patvirtino, kad Lietuvos banko pasirinkta inovacijų skatinimo kryptis yra teisinga – esame vieni pirmųjų, ne tik įgyvendinančių pasaulinę gerąją praktiką, bet ir savo veiksmais ją formuojančių. Mūsų požiūris pragmatiškas – Lietuvoje finansų sektorius yra pernelyg koncentruotas ir būtent FinTech turi daugiausia potencialo per didinamą konkurenciją ir pasirinkimo įvairovę paversti finansines paslaugas patrauklesnėmis vartotojams. Tačiau pabrėžiu – ne kokybės ar saugumo sąskaita“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas. 

Jis kartu pabrėžia, kad Lietuvos, kaip FinTech naujovėms draugiškos valstybės, tarptautinį pripažinimą rodo ir Vilniuje rengiamas bendras TVF ir Lietuvos banko seminaras bei jame dalyvaujantis aukšto rango TVF atstovas. 

„Suvokdami FinTech atveriamas galimybes ir keliamus iššūkius, praėjusių metų rudenį TVF ir Pasaulio bankas paskelbė FinTech gaires. Jose pateikti politikos formuotojams ir tarptautinei bendruomenei svarbūs principai, kuriais siūloma grįsti požiūrį į FinTech ir šios srities reglamentavimą. Finansinės technologijos skatina finansų raidą ir didina finansinę įtrauktį bei efektyvumą, taip suteikdamos papildomą impulsą ekonomikos ir produktyvumo augimui. Vis dėlto jų plėtra gali kelti ir tam tikrų grėsmių. Šis seminaras suteikia unikalią galimybę pasidalyti nuomonėmis apie tai, kaip gairėse suformuoti bendrieji principai galėtų prisidėti prie aktyvios FinTech bendruomenės telkimo ir ją palaikančios politikos sistemos kūrimo“, – sako TVF vykdančiosios direktorės pavaduotojas Tao Zhangas.

Lietuvos bankas, vertindamas finansines inovacijas kaip didelę pridėtinę vertę kuriančią sritį, taiko nemažai priemonių, prisidedančių prie FinTech sektoriaus plėtros. Daug dėmesio skiriama su finansinėmis inovacijomis susijusių rizikų mažinimui, visų pirma stiprinant pinigų plovimo prevencijos veiksmingumą. Pasitelkiamos reguliavimo ir kitos priemonės ne tik prisideda prie šios srities pažangos, bet ir leidžia užtikrinti, kad į rinką patektų tik aukštus kokybės reikalavimus atitinkantys dalyviai, produktai ir paslaugos.

Vienas iš unikalių sprendimų – prieiga prie centrinio banko mokėjimo sistemos CENTROlink, ją Lietuvos bankas suteikia ir nebankinio sektoriaus rinkos dalyviams (mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoms), tuo skatindamas konkurenciją. Sistema besinaudojančių finansų institucijų skaičius nuo praėjusių metų pavasario išaugo daugiau nei dvigubai. Šiuo metu CENTROlink iš viso naudojasi apie 80 finansų rinkos dalyvių, daugiau nei du trečdalius jų sudaro elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos. 

Lietuvos banko Newcomer programa padeda įvertinti į rinką norinčių ateiti dalyvių potencialą, o atitikus lūkesčius, įmonės konsultuojamos dėl veiklos mūsų šalyje. Inovatyvius finansinius produktus kuriančios FinTech įmonės gali juos saugiai išbandyti bandomojoje finansinių inovacijų aplinkoje (angl. regulatory sandbox), o RegTech priemonė (e. licencijavimas) potencialiems finansų rinkos dalyviams leidžia nuotoliniu būdu greičiau, paprasčiau ir pigiau pateikti paraišką gauti licenciją.

Stiprindamas tarptautinius ryšius, Lietuvos bankas prisijungė prie pasaulinės bandomosios finansinių inovacijų aplinkos (angl. global sandbox) iniciatyvos, pagal dvišalius susitarimus FinTech srityje bendradarbiauja su Singapūro ir Ukrainos centriniais bankais bei Astanos (Kazachstanas) finansinių paslaugų priežiūros institucija. Šiemet Lietuvos bankas kartu su kitomis aštuoniomis šalies institucijomis pasirašė memorandumą dėl bendradarbiavimo numatant ir valdant galimas FinTech rizikas.

FinTech rinka Lietuvoje sparčiai plečiasi – numatoma, kad šiemet į ją gali ateiti apie 100 naujų įmonių. Išduota jau beveik 120 licencijų (elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų, sutelktinio finansavimo ir tarpusavio skolinimo platformų operatorių, specializuotų bankų). 

Lietuvos banko ir Tarptautinio valiutos fondo seminaro „FinTech: balansuojant tarp galimybių ir rizikų“ vaizdo įrašas