Lietuvos bankas
2019-07-03
11

Lietuvos bankas šiandien prisijungė prie GovTech laboratorijos iniciatyvos. Tai Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamas viešojo sektoriaus ir rinkos bendradarbiavimo projektas, kuriuo viešasis sektorius kviečiamas formuluoti inovatyvaus sprendimo poreikį, o tarpusavyje konkuruojantys rinkos dalyviai – jį sukurti. Iš esmės ši iniciatyva susijusi su inovacijomis arba nestandartinių, dar rinkoje neegzistuojančių sprendimu kūrimu.

Lietuvos bankas GovTech laboratorijoje siūlys kurti išmaniojo reguliavimo technologijų (RegTech) sprendimą, kuris leistų finansų rinkos dalyviams palengvinti ataskaitų teikimo Lietuvos bankui procesą.

GovTech idėjų formatą praėjusiais metais šalies viešajam sektoriui pasiūlė Lietuvos bankas, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei programos „Kurk Lietuvai“ komanda. Tikslas buvo supažindinti šalies viešąjį sektorių su inovacijomis, kurias pasitelkus galima siekti didesnio šio sektoriaus efektyvumo ir patrauklesnių viešųjų paslaugų gyventojams.  

GovTech – tai inovatyvių technologinių priemonių, kuriomis ieškoma sprendimų, kaip stiprinti viešąjį sektorių, įskaitant jo teikiamas paslaugas, visuma.   

Išsamiau apie GovTech laboratoriją