Lietuvos bankas
2021-09-13
11

2021 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sektoriaus mokėjimo operacijų suma išaugo 5,7 karto, o licencinės veiklos pajamos – 5,1 karto. 

„Birželio pabaigos duomenimis, visos elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos vykdė nuosavo kapitalo reikalavimus. Tikimės, kad jų vadovai atsižvelgė į lūkesčius, kuriuos išsakėme pavasario pabaigoje dėl įstaigų valdymo, vidaus kontrolės ir atitikties kultūros stiprinimo. Platesnį vaizdą matysime po šiuo metu atliekamos gilesnės analizės“, – sako Dovilė Arlauskaitė, Mokėjimų rinkos priežiūros skyriaus vadovė.

2021 m. pirmąjį pusmetį bendra elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų atliktų mokėjimo operacijų suma sudarė 121,8 mlrd. Eur. Per ketvirtį ji išaugo 44,5 proc., o palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, – 5,7 karto. Įmonės iš licencinės veiklos gavo 208,2 mln. Eur pajamų, arba 167,7 mln. Eur (5,1 karto) daugiau nei per praėjusių metų pirmąjį pusmetį. 94 proc. šių pajamų teko elektroninių pinigų, 6 proc. – mokėjimo įstaigoms.

2021 m. pirmojo pusmečio finansiniai rezultatai parodė, kad padėtis rinkoje, vykdant nuosavo kapitalo reikalavimus, toliau gerėjo, visos elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos vykdė minėtą reikalavimą. Per pirmąjį šių metų ketvirtį minėto reikalavimo nevykdė 1 iš 136 įstaigų (ji jau ėmėsi veiksmų, kad nuosavas kapitalas būtų pakankamas), 2020 m. pirmąjį pusmetį šio reikalavimo nesilaikė 3 iš 118 įstaigų.

Lietuvos bankas principingai reikalauja, kad elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos atitiktų joms keliamus reikalavimus, ir planuotai bei nuolat tikrina finansų rinkos dalyvius. Šiuo metu Finansų rinkos priežiūros tarnyba atlieka 14 individualių ir teminių tyrimų ar analizių apie tai, kaip šios FinTech įstaigos laikosi nuosavo kapitalo, klientų lėšų apsaugos reikalavimų, užtikrina vidaus audito ir vidaus kontrolę. Taip pat atliekami 4 tyrimai, susiję su pinigų plovimo prevencijos rizikos valdymu, ir 2 teminės analizės dėl klientų pažinimo ir sukčiavimo rizikos valdymo. Dėl pažeidimų, susijusių su pinigų plovimo prevencijos, nuosavo kapitalo, klientų lėšų apsaugos reikalavimų netinkamu vykdymu, per 2021 m. pirmąjį pusmetį vienai įstaigai buvo panaikintas licencijos galiojimas, vienai įstaigai laikinai uždrausta teikti paslaugas juridiniams asmenims, skirtos 5 baudos ir 3 vieši paskelbimai apie teisės aktų pažeidimus. 

Lietuvos bankas ir toliau atidžiai vertina, kaip kredito įstaigos vadovaujasi Pozicija dėl elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų teisės naudotis kredito įstaigose atidarytomis banko sąskaitomis. Per 2021 m. antrąjį ketvirtį gauti 2 pranešimai apie uždarytas ar apribotas sąskaitas, pirmąjį ketvirtį gauti 4 tokie pranešimai.

Šių metų pirmojo pusmečio pabaigoje viešuosiuose sąrašuose buvo 140 įstaigų (86 elektroninių pinigų ir 54 mokėjimo įstaigos), o 2020 m. pirmąjį pusmetį tokių įstaigų buvo 118 (atitinkamai 73 ir 45 ). Šiuo metu Lietuvos banke nagrinėjama daugiau kaip 30 paraiškų gauti elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigų licencijas.

Lietuvos bankas viešai skelbia informaciją apie elektroninių pinigų ir mokėjimo  įstaigų numatomus planinius patikrinimus, kiekvienos iš jų metinius ir kiekvieno ketvirčio pagrindinius veiklos ir riziką ribojančių reikalavimų vykdymo rodiklius. 

Stiprėjo mokėjimų FinTech sektoriaus drausmė, įvykdytų mokėjimo operacijų suma perkopė 120 mlrd. Eur