Lietuvos bankas
2020-05-28
11

Lietuvos bankas parengė ir patvirtino poziciją dėl elektroninių pinigų įstaigų (EPĮ) ir mokėjimo įstaigų (MĮ) teisės naudotis kredito įstaigose atidarytomis banko sąskaitomis.

„Tikimės, kad ši su visais rinkos dalyviais suderinta pozicija suteiks daugiau aiškumo ir padės FinTech įmonėms sklandžiau vykdyti savo veiklą, o bankams – pagerinti bendradarbiavimą su tokiomis įmonėmis, išlaikant aukštą rizikos valdymo kartelę“, – sako Jekaterina Govina, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė.

Šia pozicija siekiama atkreipti Lietuvoje veikiančių bankų dėmesį į tai, kad tam tikrais atvejais jų sprendimai – atsisakymas atidaryti sąskaitą ir (arba) vienašališkai ją uždaryti, ir (arba) taikyti ribojimus ja naudotis, sukelia EPĮ ir MĮ neigiamas pasekmes ir riboja jų galimybes vykdyti licencijose nurodytą veiklą. Neretai tokie bankų sprendimai grindžiami jų siekiu tinkamai valdyti pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką. Pozicija siekiama užtikrinti, kad, valdant šias rizikas, nebūtų pažeidžiama EPĮ ir MĮ teisė turėti sąskaitų kredito įstaigose ir jomis naudotis.

Gerąja praktika Lietuvos bankas laiko bankų suteikiamą galimybę EPĮ ir MĮ jų vardu atidaryti trijų tipų sąskaitas: atsiskaitomąją banko sąskaitą, EPĮ ir MĮ klientų lėšų saugojimo banko sąskaitą bei EPĮ ir MĮ klientų mokėjimams vykdyti skirtą banko sąskaitą.

Pozicijoje taip pat įtvirtinta nuostata, kad bankai EPĮ ir MĮ atžvilgiu privalo laikytis objektyvumo, nediskriminavimo, proporcingumo principų, t. y. užtikrinti, kad sprendimai ir kiti banko veiksmai, susiję su sąskaitų atidarymu (ar uždarymu), būtų nešališki ir objektyvūs. Lietuvos banko nuomone, bankai turėtų užtikrinti, kad kraštutinės priemonės, tokios kaip dalykinių santykių su EPĮ ir MĮ nutraukimas arba atsisakymas juos pradėti grindžiant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizika, būtų taikomos įvertinus konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes ir tik tada, kai neįmanoma taikyti kitų rizikos valdymo ir mažinimo priemonių. Pozicijoje pateikiama nuomonė, kokios praktikos turėtų būti laikomasi uždarant sąskaitą ir kaip turėtų vykti bankų ir EPĮ ir MĮ bendradarbiavimas.

Lietuvos banko poziciją dėl elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų teisės naudotis kredito įstaigose atidarytomis banko sąskaitomis galima rasti čia.

Šiandien Lietuvoje veikia 71 EPĮ ir 45 MĮ. Pagal licencijuotų EPĮ skaičių kontinentinėje Europoje mūsų šaliai tenka pirmoji vieta.