Lietuvos bankas
2023-03-14
12

Lietuvos finansų sistemoje itin sparčiai auga ir vis daugiau reikšmės įgyja finansinių technologijų sektorius (angl. FinTech). Jo kuriamos inovacijos gali prisidėti prie paslaugų teikimo efektyvinimo, veiklos sąnaudų mažinimo ir detalesnio veiklos vertinimo. Žvelgiant iš finansinio stabilumo perspektyvos, svarbu suprasti ne tik šio sektoriaus teikiamą naudą, bet ir potencialias rizikas finansų sistemai. Sektoriaus rizikų spektras yra gana platus, taigi, atsižvelgiant į augimo potencialą, būtina įvertinti tiek esamas, tiek šiuo metu labiau tik teorinio pobūdžio rizikas, tokias kaip pinigų plovimo ir teroristų finansavimo pavojus, nepakankamai išplėtoti klientų rizikos ir kitų sričių rizikų vertinimo mechanizmai, kibernetinių atakų grėsmė, kompetentingų darbuotojų stygius. Nors dauguma komentare įvardijamų rizikų Lietuvoje kol kas yra ilgalaikio pobūdžio ir dar nepasireiškusios, vyraujant panašioms tendencijoms jos gali įgyti vis didesnę reikšmę. Svarbu, kad sektoriaus rizikų valdymo branda ir kokybė atitiktų plėtros mastą. Tam reikalingas sklandus bendradarbiavimas tarp reguliuotojo, šalies tarnybų, finansų įstaigų ir tarptautinių institucijų, pakankami ištekliai rizikų priežiūrai vykdyti ir sektoriaus brandai užtikrinti bei saugumo ir patirties taikant rizikų mažinimo priemones gerinimas.

Visą komentarą galite skaityti čia. (478 KB download icon)