Lietuvos bankas
2012-05-09

Leista tapti AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nare

Lietuvos banko (LB) Priežiūros tarnyba nusprendė leisti Ramunei Vilijai Zabulienei tapti AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nare.

Sprendimas skirti R. V. Zabulienę į šias pareigas priimtas AB Šiaulių banko akcininkų susirinkime 2012 m. kovo 29 d., tačiau tame pačiame susirinkime nustatyta, kad pareigas ji gali pradėti eiti gavusi Lietuvos banko leidimą.

Nuo 2002 m. kovo 25 d. iki 2011 m. kovo 21 d. R. V. Zabulienė buvo Lietuvos banko valdybos narė, Valdybos pirmininko pavaduotoja.

Duotas leidimas investuoti į Lietuvos vyriausybės vertybinius popierius

UAB „Finasta Asset Management“ valdomiems II pakopos „Finasta“ nuosaikiajam ir konservatyvaus investavimo pensijų fondams leista atitinkamai iki 65 ir 80 % grynųjų aktyvų vertės investuoti į vieno emitento – Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistus arba garantuotus perleidžiamuosius vertybinius popierius (VVP) ar pinigų rinkos priemones.

Leidimas duotas su sąlyga, kad bus investuota į ne mažiau kaip 6 emisijų VVP ar pinigų rinkos priemones. Be to, į vienos emisijos VVP ar pinigų rinkos priemones leista investuoti ne daugiau kaip 30 % grynųjų aktyvų vertės.

Leista tapti AB „Citadele“ banko stebėtojų tarybos nariu

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Juriui Jakobsonui (Juris Jakobsons) tapti AB „Citadele“ banko stebėtojų tarybos nariu.

J. Jakobsonas stebėtojų tarybos nariu išrinktas 2012 m. kovo 26 d. vykusiame AB „Citadele“ banko akcininkų susirinkime, tačiau jo įgaliojimai prasideda gavus Lietuvos banko leidimą. 

Šiuo metu J. Jakobsonas eina Latvijos AS „Citadele“ banka valdybos pirmininko pareigas.

Suteiktas leidimas dalį pensijų fondo turto investuoti į Lietuvos VVP

LB Priežiūros tarnyba UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ leido iki 80 % II pakopos pensijų fondo „Konservatyvaus valdymo Danske pensija“ grynųjų aktyvų vertės investuoti į vieno emitento – Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistus arba garantuotus perleidžiamuosius vertybinius popierius (VVP) ar pinigų rinkos priemones.

Leidimas suteiktas nustatant, kad bus investuojama į ne mažiau kaip 6 emisijų perleidžiamuosius VVP ar pinigų rinkos priemones, o investicijos į vienos emisijos VVP ar pinigų rinkos priemones negalės būti didesnės kaip 30 % minėto fondo grynųjų aktyvų vertės.

Duotas leidimas pakeisti uždaro investicinio fondo taisykles

LB Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB ,,Finasta Asset Management“ valdomo uždaro tipo specialiojo nekilnojamojo turto investicinio fondo „My Residence“ taisykles ir visą prospektą.

Atlikus pakeitimus, šio fondo lėšomis bus galima dengti visas fondą sudarančio turto plėtojimo išlaidas. Be to, atlikti kiti techninio pobūdžio pakeitimai.