Lietuvos bankas
2018-08-31
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už netinkamą kliento kreditingumo vertinimą Creditstar Lithuania, UAB, skyrė baudą, leido pakeisti „Nextury Technology Fund“ taisykles, patvirtino „INVL Baltic Real Estate“ prospekto priedą ir priėmė kitus sprendimus.

Creditstar Lithuania, UAB, – bauda už netinkamą kliento kreditingumo vertinimą
Lietuvos bankas gavo gyventojo skundą, kad Creditstar Lithuania, UAB, suteikė jam vartojimo paskolą galimai netinkamai įvertinusi jo kreditingumą.

Tyrimo metu Priežiūros tarnyba nustatė, kad Creditstar Lithuania, UAB, nepakankamai pasidomėjo kliento finansine būkle, nepatikrino informacijos apie jo įsipareigojimus duomenų bazėse. Taip bendrovė pažeidė Vartojimo kredito įstatymą ir už tai jai Lietuvos bankas skyrė 0,05 proc. praėjusių metų bendrųjų metinių veiklos pajamų dydžio (340 Eur) baudą.

Dvi bendrovės išbrauktos iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Nokita“ ir Palden Finance OU Lietuvos filialo prašymus, išbraukė šias bendroves iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.

Sutrumpėjo Valiutos keityklos operatorių sąrašas
UAB „Teleorbita“ prašymu Lietuvos banko Priežiūros tarnyba šią bendrovę išbraukė iš Viešojo valiutos keityklos operatorių sąrašo.

Leista pakeisti „Nextury Technology Fund“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Synergy finance“ prašymą, leido pakeisti šios bendrovės valdomo specialiojo atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto „Nextury Technology Fund“ taisykles. Pagrindiniai pakeitimai susiję su platinimo mokesčiu ir minimalia investavimo suma.

AB „AviaAM Leasing“ – jau ne emitentas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patenkino AB „AviaAM Leasing“ prašymą nebelaikyti šios bendrovės emitentu.

Patvirtintas „INVL Baltic Real Estate“ prospekto priedas
Atsižvelgdama į specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino šios bendrovės prospekto, patvirtinto š. m. balandžio 23 d., antrąjį priedą.