Lietuvos bankas
2023-06-23
11

Poveikio priemonės UAB „Synergy finance“
Lietuvos bankas atliko valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ patikrinimą ir nustatė Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pažeidimų.

Įmonė nebuvo paskyrusi atskiro kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) riziką valdančio asmens ar padalinio ir nebuvo atskyrusi šios funkcijos nuo verslo klausimų – tas pats asmuo priimdavo ir investicinius sprendimus, ir rengdavo bei vykdydavo rizikos valdymo politiką, taip pat vertindavo ir KIS riziką. Be to, UAB „Synergy finance“ tinkamai neregistravo investicinių sprendimų dėl jos valdomų KIS turto investavimo. Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas skyrė įspėjimus bei nurodymus ištaisyti padėtį ir per nustatytą terminą apie tai informuoti Lietuvos banką.  

Lietuvos bankas taip pat nustatė ir kaip poveikio priemonę viešina, kad tikrintu laikotarpiu įmonė viešai skelbė neteisingą informaciją apie asmenį, priimantį sprendimus dėl jos valdomo KIS turto investavimo. 

Patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad įmonės valdomo informuotiesiems investuotojams skirto KIS taikyta investavimo praktika neatitiko jo steigimo dokumentuose nustatytos investavimo strategijos. UAB „Synergy finance“ per nustatytą terminą turės parengti ir su Lietuvos banku suderinti priemonių planą, skirtą nustatytiems neatitikimams pašalinti.

Už pažeidimus – bauda „Finci“, UAB
Lietuvos bankas elektroninių pinigų įstaigos „Finci“, UAB, patikrinimo metu nustatė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų, už kuriuos skyrė 30 tūkst. Eur baudą.

Tikrintu laikotarpiu įstaigos vidaus kontrolės procedūros, susijusios su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu, turėjo reikšmingų trūkumų – nebuvo aprašytas praktikoje taikomas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo procesas, nebuvo įtvirtintos priemonės, skirtos nustatyti, ar kliento vykdomi sandoriai ir operacijos nepatenka į tarptautinių ribojamųjų priemonių (nustatančių sektorinius, prekybos, tam tikrų paslaugų ribojimus) sąrašą, netaikė tarptautinių sankcijų stebėsenos sistemos kontrolės priemonių.

„Finci“, UAB, taip pat neužtikrino, kad, prieš pradedant tarptautinius korespondentinius santykius su trečiųjų valstybių finansų įstaigomis ir klientams, registruotiems ar gyvenantiems didelės rizikos trečiosiose valstybėse, būtų taikomas sustiprintas kliento tapatybės nustatymas.

Skirdamas baudą, Lietuvos bankas atsižvelgė, kad įstaiga ėmėsi priemonių pažeidimams šalinti.

Pritarta sandoriui dėl dalies Kevin EU, UAB, įsigijimo 
Įvertinęs gautą prašymą ir pateiktą informaciją, Lietuvos bankas neprieštaravo, kad kartu veikiantys Prancūzijoje registruoti kolektyvinio investavimo fondai Eurazeo Digital IV S.L.P, FCPI Idinvest Patrimoine 2019, FCPI Idinvest Patrimoine 2020, FCPI Objectif Innovation 2019, FCPI Objectif Innovation 2020 kartu įsigytų mokėjimo įstaigos Kevin EU, UAB, kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, neviršijančią 10 proc.

Pritarta UAB GF banko teiktai kandidatūrai  
Atsižvelgęs į UAB GF banko prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Julijai Markinai-Čepienei eiti šio banko valdybos nario pareigas.

Į viešąjį sąrašą įtrauktos UAB „Gera dovana“ kortelės 
Lietuvos bankas gavo UAB „Gera dovana“ pranešimą, kuriame bendrovė nurodė, kad jos mokėjimo priemonėmis (prekybos centrų kortelėmis (čekiais)) vykdytų mokėjimo operacijų bendra vertė Lietuvoje viršijo 1 mln. Eur.

Paslaugų teikėjams, leidžiantiems savo mokėjimo priemones, kuriomis galima atsiskaityti tik ribotame paslaugų teikėjų tinkle ir keliais kitais atvejais, Mokėjimų įstatyme yra nustatyta vadinamoji riboto tinklo išimtis. Jeigu tokia priemone vykdomų mokėjimo operacijų vertė Lietuvoje per paskutinius 12 mėn. viršija 1 mln. Eur, paslaugos teikėjas privalo pranešti apie tai Lietuvos bankui. Tiesa, dėl to prižiūrimu finansų rinkos dalyviu netampama.

Lietuvos bankas patvirtino, kad minėtos mokėjimo priemonės atitinka Mokėjimų įstatymo išimties taikymo kriterijus, ir įtraukė šias priemones leidžiančią bendrovę ir jos veiklos aprašymą į Lietuvos banko tvarkomą Viešąjį sąrašą

Neprieštaravo dalies UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ įsigijimui
Atsižvelgęs į UAB Harvest Investment Management prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas neprieštaravo, kad ši bendrovė įsigytų valdymo įmonės UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 10, bet nesiekiančią 20 proc.

Pritarta Uptown Development Fund taisyklėms
Atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto nekilnojamojo turto investicinio fondo Uptown Development Fund taisyklėms.

Papildytas viešasis sąrašas
Atsižvelgęs į MB „Investolita“ prašymą, Lietuvos bankas įrašė ją į Viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą.