Lietuvos bankas
2016-12-15
11

Leista jungti UAB „Swedbank investicijų valdymas“ valdomus II pakopos pensijų fondus, Leista pakeisti UAB „Synergy finance“ valdomo specialiojo investicinio fondo taisykles, Pritarta dėl UAB „MiniGo LT“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo įsigijimo, UAB „SOSCREDIT“ jos prašymu išbraukta iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo, Papildytas Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas.

Leista jungti UAB „Swedbank investicijų valdymas“ valdomus II pakopos pensijų fondus

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB „Swedbank investicijų valdymas“ jungti II pakopos pensijų fondus: pensijų fondą „Danske pensija 50“ prie pensijų fondo „Pensija 3“, pensijų fondą „Danske pensija 100“ prie pensijų fondo „Pensija 5“.

2016 m. liepos 14 d. Priežiūros tarnyba leido perduoti teises ir pareigas, atsirandančias iš UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ pensijų kaupimo sutarčių, UAB „Swedbank investicijų valdymas“. Pasibaigus pensijų fondų valdymo perdavimo procesui, UAB „Swedbank investicijų valdymas“ dabar valdo aštuonis II pakopos pensijų fondus: du konservatyvaus investavimo, vieną mažos akcijų dalies, tris vidutinės akcijų dalies, du 100 proc. akcijų pensijų fondus ir vieną III pakopos pensijų fondą.

Informacija apie jungimą šiame procese dalyvaujančių pensijų fondų dalyviams bus pateikiama sutartyse nustatytu būdu. Papildomai informacija apie Pensijų fondų jungimą bus skelbiama ir teikiama Swedbank, AB, klientų aptarnavimo padaliniuose ir interneto svetainėje.

Leista pakeisti UAB „Synergy finance“ valdomo specialiojo investicinio fondo taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB„Synergy finance“ prašymą, leido pakeisti šios įmonės valdomo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy finance turto taktinio paskirstymo fondas“ taisykles.

Šiuo metu UAB „Synergy finance“ valdo du specialiuosius ir aštuonis informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.   

Pritarta dėl UAB „MiniGo LT“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo įsigijimo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė, kad vienas fizinis asmuo įsigytų vartojimo kredito davėjo UAB „MiniGo LT“ 100 procentų įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.

Fizinio asmens tapatybė neskelbiama laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

UAB „SOSCREDIT“ jos prašymu išbraukta iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „SOSCREDIT“ prašymą, nusprendė išbraukti šią įmonę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo. Priežiūros tarnybai įmonė pateikė 2016 m. trečiojo ketvirčio ataskaitą, kurioje nurodė, kad neturi galiojančių vartojimo kredito sutarčių.

 Papildytas Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi elektroninių pinigų įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ prašymus, nusprendė įtraukti du šios įstaigos tarpininkus – UAB „Indritus“ ir UAB „Staginis“ – į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.