Lietuvos bankas
2016-11-09
11

Dvi vartojimo kreditų bendrovės sumokėjo Lietuvos banko skirtas baudas; naujas vartojimo kredito davėjas ir elektroninių pinigų įstaigos tarpininkas; naujos taisyklės

Dvi vartojimo kreditų bendrovės sumokėjo Lietuvos banko skirtas baudas

UAB „SB lizingas“ ir UAB „Creditstar Lithuania“ sumokėjo Lietuvos banko 2016 m. rugsėjo mėn. skirtas baudas. Baudos skirtos už netinkamą vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimą ir atsakingojo skolinimo reikalavimų pažeidimus.

UAB „SB lizingas“ skirta 0,1 proc. 2015 m. bendrųjų metinių veiklos pajamų dydžio bauda, sudaranti 9 093 Eur. Ši įmonė 49 atvejais iš 50 netinkamai vertino vartojimo kredito gavėjų sutuoktinių finansinių įsipareigojimų duomenis, nes nesurinko pakankamai informacijos apie jų turimus įsipareigojimus finansų įstaigoms ir tai pagrindžiančių įrodymų.

UAB „Creditstar Lithuania“ skirta 0,1 proc. 2015 metų bendrųjų metinių veiklos pajamų dydžio (737 Eur) bauda už 6 vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo pažeidimus, nustatytus patikrinus 50 vartojimo kredito sutarčių. Įmonė, skaičiuodama vidutinės mėnesio įmokos pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms dydį, netinkamai vertino iš duomenų bazės gautą informaciją apie vartojimo kredito gavėjų turimus finansinius įsipareigojimus. Vartojimo kreditas buvo suteiktas vienam bedarbiui, o tai neleistina pagal kredito gavėjo pajamų tvarumo reikalavimą. Viršijant nustatytą visų vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito ir kitas sutartis su finansų įstaigomis vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykio ribą, suteikti 5 kreditai.

Skiriant baudas abiem bendrovėms, atsižvelgta į atsakomybę lengvinančias aplinkybes: įmonės pripažino nustatytus teisės aktų pažeidimus ir ėmėsi priemonių jiems ištaisyti. Kita vertus, įvertinta ir tai, kad abi vartojimo kreditų bendrovės analogiškus pažeidimus padarė pakartotinai per vienus metus. 

Naujas vartojimo kredito davėjas ir elektroninių pinigų įstaigos tarpininkas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, gavusi UAB „ZeroSum Leasing“ prašymą įrašyti šią bendrovę į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, nusprendė prašymą patenkinti – UAB „ZeroSum Leasing“ įtraukta į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Priežiūros tarnyba taip pat papildė viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą. Į jį įtrauktas elektroninių pinigų įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ tarpininkas MAXIMA LT, UAB.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba taip pat patvirtino, kad EDRAUDA, UADBB, įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 86 880 iki 202 720 Eur yra suderinti.

Naujos taisyklės

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas vykdys vadovaudamasi Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos patvirtintais dviem dokumentais: Gairėmis dėl PRR „Rinkos tyrimus gaunantys asmenys“ ir Gairėmis dėl PRR „Atidėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas“.

Gairėse nustatytų reikalavimų turi laikytis asmenys, gaunantys rinkos tyrimus, ir emitentai, kuriems taikomi Piktnaudžiavimo rinka reglamento (PRR) (angl. Market Abuse Regulation, MAR) reikalavimai.

Gairės dėl PRR „Atidėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas“ bus taikomos nuo 2016 m. gruodžio 20 d., o gairėms dėl PRR „Rinkos tyrimus gaunantys asmenys“ – nuo 2017 m. sausio 10 d.