Lietuvos bankas
2016-09-17
  • Bauda.jpg
     
11

Už netinkamą vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimą ir atsakingojo skolinimo reikalavimų pažeidimus keturioms vartojimo kreditų bendrovėms Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė baudas.

Vienai bendrovei skirta 0,1 proc. 2015 metų bendrųjų metinių veiklos pajamų dydžio bauda, sudaranti 9 093 eurus. Ši įmonė 49 atvejais iš 50 netinkamai vertino vartojimo kredito gavėjų sutuoktinių finansinių įsipareigojimų duomenis, nes nesurinko pakankamai informacijos apie jų turimus įsipareigojimus finansų įstaigoms ir tai pagrindžiančių įrodymų.

Kitai bendrovei skirta 0,04 proc. 2015 metų bendrųjų metinių veiklos pajamų dydžio bauda, sudaranti 5 562 eurus. Šioje įmonėje nustatyta 20 vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo pažeidimų iš 50 sudarytų vartojimo kredito sutarčių. Ji taip pat netinkamai vertino vartojimo kredito gavėjų sutuoktinių finansinių įsipareigojimų duomenis.

Dar vienai bendrovei skirta 0,1 proc. 2015 metų bendrųjų metinių veiklos pajamų dydžio, t. y. 737 eurai, bauda už 6 vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo pažeidimus, nustatytus patikrinus 50 vartojimo kredito sutarčių. Įmonė, skaičiuodama vidutinės mėnesio įmokos pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms dydį, netinkamai vertino iš duomenų bazės gautą informaciją apie vartojimo kredito gavėjų turimus finansinius įsipareigojimus. Vartojimo kreditas buvo suteiktas vienam bedarbiui, o tai neleistina pagal kredito gavėjo pajamų tvarumo reikalavimą. Viršijant nustatytą visų vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito ir kitas sutartis su finansų įstaigomis vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykio ribą, suteikti 5 kreditai.

Vienai bendrovei skirta 0,04 proc. 2015 metų bendrųjų metinių veiklos pajamų dydžio, t. y. 212 eurų, bauda. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba tokią sankciją pritaikė patikrinusi 32 vartojimo kredito sutartis ir nustačiusi, kad įmonė netinkamai analizavo ir vertino duomenų bazėje pateiktą informaciją apie vartojimo kredito gavėjo turimus finansinius įsipareigojimus. Nors ir reikalaujama, tačiau ne visada buvo atsižvelgta ir į kredito gavėjo sutuoktinio finansinę padėtį. Kelis kartus kreditai suteikti viršijant nustatytą visų vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito ir kitas sutartis su finansų įstaigomis vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykio ribą.

Baudų dydžio ribas nustato Vartojimo kredito įstatymas. Skiriant baudas atsižvelgta į teisės aktų pažeidimo trukmę ir mastą, atsakomybę lengvinančias aplinkybes: įmonės pripažino padarytus pažeidimus, ėmėsi priemonių nustatytiems teisės aktų pažeidimams ištaisyti ir užtikrinti, kad pažeidimai daugiau nepasikartotų.

Išsamesnę informaciją ir įmonių pavadinimus, jeigu sprendimai nebus apskųsti teismui, remdamasis Vartojimo kredito įstatymu, Lietuvos bankas skelbia praėjus 30 dienų po sprendimo priėmimo.