Lietuvos bankas
2016-08-25
11

Pritarta UAB „Synergy finance“ steigiamų dviejų investicinių fondų taisyklėms; neprieštarauja dėl finansų maklerio įmonės akcijų įsigijimo; po teismo sprendimo AB „BnP Finance“ sumokėjo baudą, skirtą už netinkamą mokumo vertinimą; papildyti viešieji elektroninių pinigų įstaigų ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašai; bankrutavusi AB „Biofuture“ nebelaikoma emitentu;

Pritarta UAB „Synergy finance“ steigiamų dviejų investicinių fondų taisyklėms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė dviejų UAB „Synergy finance“ steigiamų atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtų investicinių fondų taisyklėms.

Numatoma, kad steigiamas „Europos sutelktinio finansavimo fondas“ investuos į tikslinių įmonių, veikiančių sutelktinio ir alternatyvaus finansavimo sektoriuje, nuosavybės ir skolos vertybinius popierius, fondas „Taurus Investment Fund“ – į vertybinius popierius, taip pat jis galės investuoti į išplėtotus nekilnojamojo turto objektus ar plėtojimui tinkančius nekilnojamojo turto objektus.

UAB „Synergy finance“ jau valdo specialųjį fondą, investuojantį į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtas keturias investicines bendroves ir vieną investicinį nekilnojamojo turto fondą.

Neprieštarauja dėl finansų maklerio įmonės akcijų įsigijimo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba neprieštarauja, kad Šveicarijoje registruota bendrovė Collide S.A. įsigytų tokią finansų maklerio įmonės steponkus & co, FM AB, akcijų ir (arba) balsavimo teisių dalį, kad ši įmonė taptų patronuojamąja  įmone.

Po teismo sprendimo AB „BnP Finance“ sumokėjo baudą, skirtą už netinkamą mokumo vertinimą

AB „BnP Finance“ (ankstesnis pavadinimas AB „Bobutės paskola“) sumokėjo 3 500 Eur baudą, kurią Lietuvos bankas skyrė 2015 m. rugsėjo mėn. už netinkamą vartojimo kredito gavėjo mokumo vertinimą.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad, prieš suteikdama kreditą, AB „BnP Finance“ nesurinko asmens paraiškoje pateiktą informaciją patvirtinančių įrodymų, neįsitikino asmens gaunamų pajamų tvarumu ir netinkamai įvertino finansinius įsipareigojimus. Be to, asmeniui paskolino daugiau, nei buvo galima pagal jo įsipareigojimų ir pajamų santykį – toks santykis pareiškėjo atveju sudarė 88,25 proc. jo tvarių pajamų ir viršijo teisės aktais nustatytą 40 proc. leidžiamą dydį.

AB „BnP Finance“ šį Lietuvos banko sprendimą apskundė, tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas skundą patenkino iš dalies, o kitą skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi to paties pareiškėjo skundą, 2015 m. rugsėjo mėn. baudas skyrė keturioms greitųjų kreditų bendrovėms. Bendra šių baudų suma sudarė 29 669 Eur. UAB „Nordecum“ baudą sumokėjo iš karto po sprendimo, UAB „Moment Credit“ – po to, kai Vilniaus apygardos teismas atmetė bendrovės skundą. UAB „4finance“ taip pat buvo apskundusi Lietuvos banko sprendimą, bet vėliau skundo atsisakė ir sumokėjo šią ir kitas Lietuvos banko skirtas baudas.

Papildyti viešieji elektroninių pinigų įstaigų ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi elektroninių pinigų įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ prašymą, šios bendrovės tarpininką UAB „Utenos prekyba“ įtraukė į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.

UAB „Bendras finansavimas“ prašymu Lietuvos banko Priežiūros tarnyba šią bendrovę įrašė į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą.

Bankrutavusi AB „Biofuture“ nebelaikoma emitentu

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė bankrutavusios AB „Biofuture“ nebelaikytivertybinių popierių emitentu.

Taip nuspręsta dėl to, kad Klaipėdos apygardos teismo nutartimi BAB „Biofuture“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

Šiuo metu Lietuvos bankas prižiūri 37 emitentus (iš jų – 32 emitentus, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje).