Lietuvos bankas
2015-10-14
11

Suderintas „Compensa Vienna Insurance Group“, UADB, įstatų pakeitimas; „EVP International“ tarpininkas įtrauktas į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą; įmonių grupė „Alita“ ir AB „Anykščių vynas“ nebelaikomi emitentais

Suderintas „Compensa Vienna Insurance Group“, UADB, įstatų pakeitimas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 3,7 mln. iki 7,5 mln. Eur yra suderintas.

Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nustatyta, kad dėl įstatinio kapitalo padidinimo ar sumažinimo keičiami draudimo įmonės įstatai priežiūros institucijos nustatyta tvarka privalo būti suderinti su priežiūros institucija prieš draudimo įmonės informacijos apie įstatų pakeitimus pateikimą Juridinių asmenų registrui.

„EVP International“ tarpininkas įtrauktas į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi elektroninių pinigų įstaigos „EVP International“, UAB, prašymą ir susijusią medžiagą, įtraukė šios įstaigos tarpininką „IT level“, UAB, į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.

Įmonių grupė „Alita“ ir AB „Anykščių vynas“ nebelaikomi emitentais

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė nebelaikyti įmonių grupės „Alita“, AB, ir AB „Anykščių vynas“ emitentais.

Šių metų balandžio 22 d. Įmonių grupė „Alita“ ir AB „Anykščių vynas“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose balsų dauguma nusprendė išbraukti šių bendrovių akcijas iš prekybos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ ir nebesiūlyti jų viešai. Nuo spalio 1 d. šių bendrovių akcijomis reguliuojamose rinkose nebeprekiaujama.