Lietuvos bankas
2020-03-24
11

Lietuvos banko valdyba išdavė naujas veiklos licencijas dviem draudimo įmonėms ir dviem elektroninių pinigų įstaigoms.

Pakeistos draudimo įmonių veiklos licencijos
Lietuvos banko valdyba išdavė naujas veiklos licencijas dviem draudimo įmonėms – „Compensa Vienna Insurance Group“, akcinei draudimo bendrovei,  ir akcinei draudimo bendrovei „Gjensidige“. Šie licencijų pakeitimai atlikti draudimo bendrovių prašymu ir susiję su Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nauja redakcija, nes neliko privalomojo draudimo rūšies „Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomasis draudimas“, – dabar paciento sveikatai padaryta žala (turtinė ir neturtinė) atlyginama iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamos sąskaitos, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai atlyginti, lėšų. 

„Gjensidige“ prašymu buvo panaikinta teisė verstis statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo veikla.

Išduotos dvi naujos elektroninių pinigų įstaigos licencijos
Lietuvos banko valdyba dviem bendrovėms – E4F Money, UAB, ir Clearshift, UAB, – išdavė elektroninių pinigų įstaigos licencijas, suteikiančias teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Mokėjimų įstatyme nurodytas tam tikras mokėjimo paslaugas.

E4F Money, UAB, planuoja teikti globalias mokėjimų ir valiutos keitimo paslaugas verslo subjektams, veikiantiems Lietuvoje, Europoje, Afrikoje. Vienintelis tiesioginis jos akcininkas yra Jungtinės Karalystės bendrovė Exchange4free Ltd. Ji turi mokėjimo įstaigos licenciją ir yra prižiūrima Jungtinės Karalystės priežiūros institucijos FCA. Dėl geopolitinio nestabilumo ir Lietuvos rinkos privalumų buvo nuspręsta akcininkės klientus perkelti į Lietuvą.

Clearshift, UAB, savo paslaugas ketina siūlyti daugiausia verslo įmonėms, kurios užsiima tarpusavio prekyba, atsiskaitymais su partneriais, klientais ar darbuotojais. Įstaigos tiesioginis akcininkas yra licencijuota JAV įmonė Clearshift (US) Company. Įstaigai licencija išduota su sąlyga, kad ji, prieš pradėdama teikti licencines finansines paslaugas, Lietuvos bankui pateiks kopiją sutarties, sudarytos su Lietuvos Respublikos kredito įstaiga (įskaitant užsienio valstybės kredito įstaigos filialą, įsteigtą mūsų šalyje), kitos valstybės narės kredito įstaiga ar valstybės narės centriniu banku (išskyrus Lietuvos banką) ir patvirtinančios elektroninių pinigų turėtojų ir (ar) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų (eurais ir (ar) kitomis planuojamų gauti lėšų valiutomis) apsaugą.