Lietuvos bankas
2020-02-18
11

Lietuvos banko valdyba patvirtino Kredito davėjų teisių ir pareigų pagal galiojančias kredito sutartis perleidimo tvarkos aprašą, valdybai pristatyta informacija apie akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ inspektavimo rezultatus, panaikintas vienos mokėjimo įstaigos licencijos galiojimas. 

Apibrėžta kredito davėjų teisių ir pareigų pagal galiojančias kredito sutartis perleidimo tvarka

Lietuvos banko valdyba patvirtino Kredito davėjų teisių ir pareigų pagal galiojančias kredito sutartis perleidimo tvarkos aprašą. Jis priimtas siekiant nustatyti teisių ir pareigų pagal su kredito gavėjais sudarytas galiojančias kreditų, teikiamų pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymą ir Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, sutartis perleidimo iš pradinio kredito davėjo kitam – naujajam kreditoriui tvarką.

Aprašo reikalavimai bus taikomi vartojimo kredito davėjams, su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito davėjams ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriams, veikiantiems pagal anksčiau minėtus du įstatymus, kai jie patys nusprendžia perduoti teises ir pareigas pagal galiojančias vartojimo kredito ir su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito sutartis naujajam kreditoriui, taip pat tuo atveju, kai Lietuvos banko sprendimu kredito davėjai yra išbraukiami iš atitinkamo viešojo kredito davėjų sąrašo. 

Nustatyta, kad Lietuvos bankui priėmus sprendimą išbraukti kredito davėją iš atitinkamo viešojo kredito davėjų sąrašo ir įpareigojus perleisti teises ir pareigas naujajam kreditoriui, kredito davėjas turi organizuoti aukcioną, jei per 90 dienų nepavyko kredito portfelio perleisti pasirinktam kredito davėjui. Apraše apibrėžta aukciono organizavimo tvarka. 

Aprašo nuostatos taikomos teisių ir pareigų perleidimo pagal galiojančias vartojimo kredito sutartis ir su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito sutartis santykiams, atsiradusiems nuo 2020 m. balandžio 1 d., kai įsigalios Lietuvos banko nutarimas, neatsižvelgiant į tai, kada buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis arba su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito sutartis, pagal kurią kylančios teisės ir pareigos yra perleidžiamos.

Patikrinta veikla po inspektavimo

Lietuvos banko valdybai pristatyta informacija apie akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ inspektavimo rezultatus. Jie leidžia daryti išvadą, kad bendrovė ėmėsi priemonių pašalinti teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, Lietuvos banko nustatytus per ankstesnį inspektavimą 2018 m. rudenį. Bendrovė taip pat įgyvendino per 2018 m. inspektavimą Lietuvos banko pateiktas rekomendacijas dėl aktuarinės ir atitikties funkcijų organizavimo, rinkos rizikos valdymo bei kitose veiklos srityse. Jau įgyvendinta ir dalis rekomendacijų, pateiktų 2019 m. atliko inspektavimo metu. 

Pažymėta, kad tam tikrose srityse veikla dar tobulintina. 

Bendrovė patvirtino, kad imsis priemonių įgyvendinti ir kitas rekomendacijas.

Panaikintas mokėjimo įstaigos licencijos galiojimas

Lietuvos banko valdyba panaikino Earthport Payment Services, UAB, mokėjimo įstaigos licencijos galiojimą. 

Įstaigai 2019 m. kovo 15 d. išduota mokėjimo įstaigos licencija, suteikianti teisę teikti Mokėjimų įstatyme nurodytas mokėjimo paslaugas. VISA bendrovių grupei priklausanti įstaiga nuo licencijos išdavimo datos veiklos vykdyti nepradėjo ir licencinių mokėjimo paslaugų neteikė, nes pasikeitė jos savininkų planai. Todėl jie paprašė panaikinti turėtos mokėjimo įstaigos licencijos galiojimą.