Lietuvos bankas
2018-07-12
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba sutiko dėl dviejų bendrovių investicinių vienetų platinimo, leido sujungti dvi kredito unijas, patvirtino poziciją dėl kolektyvinio investavimo subjektų išleistų vertybinių popierių apskaitos, priėmė ir kitus sprendimus.

Kaišiadorių kredito unijai leista sumažinti pajinį kapitalą
Į Lietuvos banką kreipėsi Kaišiadorių kredito unija, prašydama leisti sumažinti pajinį kapitalą, kad galėtų atsiskaityti su 2017 m. iš kredito unijos išstojusiais pajininkais. Lietuvos bankas, įvertinęs, kad pajinio kapitalo sumažinimas nesukels grėsmės kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui, leido Kaišiadorių kredito unijai sumažinti pajinį kapitalą 2 028,24 Eur.

Pritarta kredito unijų sujungimui
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido reorganizuoti Kvėdarnos kredito uniją, prijungiant ją prie Šilutės kredito unijos.

Leista eiti pareigas
Atsižvelgdama į Lietuvos centrinės kredito unijos prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Vilmai Mačerauskienei eiti šios centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos nario pareigas.

Sutiko dėl INVL Baltic Sea Growth Fund investicinių vienetų platinimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „INVL Asset Management“ prašymą, sutiko, kad šios bendrovės valdomo uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirto privačiojo kapitalo investicinio fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ investiciniai vienetai būtų platinami profesionaliesiems investuotojams Lietuvos Respublikoje.

Dėl „Modus Renewable Energy Fund I“ investicinių vienetų platinimo
Atsižvelgdama į UAB „Modus Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba sutiko, kad šios bendrovės valdomo uždarojo tipo atsinaujinančių išteklių energetikos investicinio fondo „Modus Renewable Energy Fund I“ investiciniai vienetai būtų platinami profesionaliesiems investuotojams Lietuvos Respublikoje.

„Compensa Vienna Insurance Group“, ADB, įstatų pakeitimas – suderintas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į „Compensa Vienna Insurance Group“, ADB, prašymą patvirtino, kad šios bendrovės įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 9,7 mln. iki 10,9 mln. Eur yra suderintas.

Leista keisti NT investicinio fondo „Lords LB Opportunity Fund II“ taisykles
Atsižvelgdama į UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti šios įmonės valdomo uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Opportunity Fund II“ taisykles.

Duotas leidimas UAB ,,Kenova Asset Management“
Atsižvelgdama į UAB ,,Kenova Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė išduoti šiai bendrovei informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, veikiančius pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Pritarta UAB „Bonum Publicum“ valdybos narių kandidatūroms
Atsižvelgdama į gyvybės draudimo UAB „Bonum Publicum“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Liudmilos Damulienės, Vilijos Paliokienės ir Rūtos Valūnienės, pretenduojančių eiti šios įmonės valdybos narių pareigas, kandidatūroms.

ME Company OU įrašyta į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į elektroninių pinigų įstaigos „Paysera LT“ prašymą, įrašė šios bendrovės tarpininką ME Company OU į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.

IVP Partners įrašyta į Perdraudimo tarpininkų sąrašą
Atsižvelgdama į uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės IVP Partners prašymą ir išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įrašė šią bendrovę į Perdraudimo tarpininkų sąrašą.

UAB Jungtiniam draudimo centrui – draudimo brokerių įmonės licencija
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB Jungtinio draudimo centro prašymą ir išnagrinėjusi kartu su juo pateiktus dokumentus, išdavė šiai bendrovei draudimo brokerių įmonės veiklos licenciją.

UAB „Credit Consulting Services“ išbraukta iš sąrašo
Atsižvelgdama į tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus UAB „Credit Consulting Services“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išbraukė šią bendrovę iš Viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo.

Lietuvos banko pozicija dėl KIS išleistų vertybinių popierių apskaitos
Lietuvos bankas patvirtino poziciją dėl kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) išleistų vertybinių popierių apskaitos. Joje finansų rinkos dalyviams aiškinama, kaip taikomi teisės aktai, kai apskaitą tvarko pati KIS valdymo įmonė ir kai šią paslaugą teikia licencijuoti sąskaitų tvarkytojai. Pozicijoje taip pat aptariami ir informuotiesiems bei profesionaliesiems investuotojams skirtų KIS valdymo įmonių išleistų vertybinių popierių apskaitos ypatumai.