Lietuvos bankas
2015-08-25
11

Įspėta Radviliškio kredito unija; pritarta UAB „LORDS LB Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms; papildytas viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas

Įspėta Radviliškio kredito unija

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo Radviliškio kredito uniją. Ši kredito unija nevykdė nustatyto didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo.

Kredito unija įpareigota iki 2015 m. rugsėjo 30 d. užtikrinti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą.

Pritarta UAB „LORDS LB Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms

Lietuvos banko Priežiūros tarnybapritarė UAB „LORDS LB Asset Management“ steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto nekilnojamojo turto investicinio fondo „LORDS LB Special Fund I“ taisyklėms.

Valdymo įmonė šiuo metu valdo 5 nekilnojamojo turto ir privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, ir 4 informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.

Papildytas viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti elektroninių pinigų įstaigos „EVP International“, UAB, tarpininką „ARC SERVICES“ į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.

Elektroninių pinigų įstaigų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.