Lietuvos bankas
2021-05-31
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido eiti pareigas European Merchant Bank teiktiems kandidatams, skyrė įspėjimą, baudą ir įpareigojimą UAB Forexlita, patenkino dviejų valdymo įmonių prašymus, priėmė kitus sprendimus.

Leista eiti pareigas European Merchant Bank 
Atsižvelgusi į European Merchant Bank UAB prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido Sarp Demiray eiti šio specializuoto banko administracijos vadovo ir valdybos nario, Justinui Dedelai – administracijos vadovo pavaduotojo ir valdybos nario, o Hakan Turkmen – stebėtojų tarybos nario pareigas.

Leista pakeisti investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymą, leido pakeisti jos valdomos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus.

Leido pakeisti AB „Tewox“ depozitoriumą
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ prašymą, leido pakeisti jos valdomos specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės AB „Tewox“ depozitoriumą.

„Lords LB Special Fund II“ taisyklės pripažintos netekusiomis galios 
Atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pripažino šios bendrovės valdomo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Special Fund II“ taisykles netekusiomis galios.

Įspėjimas, bauda ir įpareigojimas UAB Forexlita
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba atliko tikslinį valiutos keityklos operatoriaus UAB Forexlita inspektavimą, kurio metu patikrino, kaip ši bendrovė vykdo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. Buvo nustatyta, kad UAB Forexlita nepakankamai aiškinosi klientų dalykinių santykių tikslą bei pobūdį, tinkamai netikrino, ar klientai ir naudos gavėjai priklauso politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų grupei, nustatyta ir operacijų stebėsenos trūkumų. Už šiuos pažeidimus bendrovei buvo skirtas įspėjimas. Be to, nustatyta, kad UAB Forexlita tinkamai nevykdė reikalavimų, susijusių su tarptautinių finansinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimu. Už tai Lietuvos bankas skyrė bendrovei 5 tūkst. Eur baudą, taip pat įpareigojo ją ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. pašalinti visus nustatytus trūkumus.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.

Lietuvos bankas davė nurodymą blokuoti dvi interneto svetaines  
Gavęs teismo leidimą, Lietuvos bankas nurodė tinklo paslaugų teikėjams kuo skubiau panaikinti galimybę pasiekti interneto svetaines 24xforex.com ir 24xfx.com, kurios naudojamos nelegaliai siūlant ir teikiant investicines paslaugas. Šiuo metu Lietuvos banko pastangomis jau yra užblokuotos 74 interneto svetainės, kuriose buvo teikiamos nelegalios finansinės paslaugos.

Viešųjų sąrašų pakeitimai  
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į bendrovių prašymus, įrašė FINHERO, UAB, į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, More2Save Technologies ApS – į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų sąrašą (elektroninių pinigų įstaigos UAB TeslaPay prašymu).