Lietuvos bankas
2020-12-18
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba už neatsakingą skolinimą skyrė baudą UAB „Credit Service“, atnaujino Vartojimo kredito gaires, priėmė kitus sprendimus.

Už neatsakingą skolinimą – bauda UAB „Credit Service“
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pasirinktinai išnagrinėjo UAB „Credit Service“ (Vivus.lt) beveik 70 vartojimo kredito sutarčių, sudarytų 2018–2020 m. su klientais, kurių pajamas arba jų dalį sudarė ne atlyginimas, o įvairios socialinės ar kitokio pobūdžio išmokos, pavyzdžiui, invalidumo, specialiųjų poreikių, nedarbo pašalpos ir pan. Tyrimo metu nustatyta, kad bendrovė netinkamai vertino klientų galimybes grąžinti vartojimo kreditą (pvz., kai kurių gyventojų pajamos per mėnesį nesiekė nė 100 Eur) ir taip pažeidė Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingo skolinimo nuostatų ir Vartojimo kredito įstatymo reikalavimus. UAB „Credit Service“ ėmėsi priemonių, kad ištaisytų padėtį – pakeitė vartotojų kreditingumo vertinimo principus, sustiprino kreditingumo vertinimo procesų automatizavimą. Atsižvelgęs į visas aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė bendrovei 70 tūkst. Eur baudą.

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.

Atnaujintos Vartojimo kredito teikimo gairės
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba atnaujino Vartojimo kredito teikimo gaires ir išdėstė jas nauja redakcija. Gairėse atsižvelgta į naujausius Vartojimo kredito įstatymo pakeitimus, Lietuvos ir tarptautinę teismų praktiką, atsakyta į finansų rinkos dalyviams neaiškius klausimus. Jos papildytos paaiškinimais dėl tam tikrų Vartojimo kredito įstatymo išimčių, ikisutartinės informacijos pateikimo. Gairės papildytos naujais skyriais apie vartojimo kredito gavėjui liekančių pajamų vertinimą ir refinansavimą, neterminuotos sutarties nutraukimą, pateiktas netinkamos prekių nuomos praktikos (kai vartotojas ketina nuomojamą prekęar daiktą įsigyti), pavyzdys. Gairių projektas buvo derintas su asocijuotosiomis finansų rinkos dalyvių organizacijomis, vartojimo kredito davėjais ir advokatų kontoromis. 

Atsižvelgta į Revolut Payments UAB prašymą
Lietuvos bankas gavo elektroninių pinigų įstaigos Revolut Payments UAB prašymą netaikyti saugesnio autentiškumo patvirtinimo juridiniams asmenims pagal 2017 m. lapkričio 27 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/389 numatytą išlygą. Konstatuodama, kad Revolut Payments UAB elektroninių mokėjimo operacijų inicijavimo procesai užtikrina ne žemesnį saugumo lygį, nei yra numatytas Mokėjimų įstatyme, Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido šiai bendrovei netaikyti saugesnio autentiškumo patvirtinimo juridiniams asmenims, inicijuojantiems elektronines mokėjimo operacijas naudojant specialius mokėjimo procesus.

Sprendimai dėl UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ įmonių
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ prašymus, pritarė jos steigiamos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ įstatams ir leido pakeisti uždarojo tipo privataus kapitalo investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles.

Lietuvos bankas davė nurodymą blokuoti interneto svetainę  
Gavęs teismo leidimą, Lietuvos bankas nurodė tinklo paslaugų teikėjams kuo skubiau panaikinti galimybę pasiekti interneto svetainę e-smp.com, ji naudojama nelegaliai siūlant ir teikiant investicines paslaugas. Tai jau 70-oji užblokuota interneto svetainė, kurioje nelegaliai siūlytos finansinės paslaugos.