Lietuvos bankas
2022-11-16
11

Patvirtintos Monetų, dedikuotų Ukrainai, pardavimo taisyklės 
Lietuvos banko valdyba patvirtino Monetų, dedikuotų Ukrainai, pardavimo taisykles. 

Lietuvos bankas dar šiais metais planuoja išleisti 10 eurų kolekcinę sidabro monetą, skirtą Ukrainos kovai už laisvę, o 2023 m. pirmąjį ketvirtį – 2 eurų proginę monetą „Kartu su Ukraina“. Taisyklėse reglamentuota šių monetų pardavimo tvarka. 

Vienas iš pagrindinių tikslų, kurių siekiama šių monetų išleidimu, yra surinkti lėšų – jos bus skirtos pagalbai Ukrainai. Pirkėjas (fizinis ar juridinis asmuo), įsigysiantis monetą, bus informuojamas, kad dalis lėšų bus skiriama būtent šiam tikslui. Lietuvos bankas planuoja didžiąją dalį už monetas gautų lėšų (išskyrus nominalo vertę ir pridėtinės vertės mokestį) pervesti Ukrainos nacionaliniam bankui. 

Daugiau išsamesnės informacijos apie monetų išleidimą bus skelbiama artimiausiu metu. 

Poveikio priemonės Revolut bendrovėms
Lietuvos bankas patikrino, kaip elektroninių pinigų įstaiga Revolut Payments UAB nagrinėjo vartotojų skundus, ir nustatė Mokėjimų įstatymo pažeidimą: įstaiga ne visus skundus nagrinėjo, kaip nurodyta teisės aktuose, nustatyta atvejų, kai ji teikė neišsamius, neargumentuotus atsakymus, ne visada laikėsi terminų. Už tai skirtas įspėjimas.

Šių metų vasarą Revolut grupė sujungė Revolut Payments UAB ir Revolut Bank UAB. Kadangi pastarasis perėmė elektroninių pinigų įstaigos teises ir pareigas, Lietuvos bankas jį įpareigojo iki kitų metų pradžios užtikrinti, kad visi per banko programėlėje esantį pokalbių langą gaunami klientų skundai būtų registruojami, nagrinėjami ir atsakymai į juos pateikiami, kaip tai nustatyta teisės aktuose, klientai būtų tinkamai informuojami. Revolut Bank UAB taip pat turės pateikti Lietuvos bankui išorės konsultantų įmonės išvadą apie reikalavimų įgyvendinimą. 

Be to, Revolut Payments UAB per nustatytus terminus nepatvirtino metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir nepriėmė sprendimo dėl pelno (nuostolio) paskirstymo, laiku Lietuvos bankui nepateikė audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir auditoriaus išvados. Už šį Finansų įstaigų įstatymo reikalavimų pažeidimą Revolut Bank UAB, kaip Revolut Payments UAB teisių ir pareigų perėmėjui, skirta 70 tūkst. Eur bauda. Minėtas pažeidimas jau yra pašalintas.

Revolut Bank UAB trumpą laiką nevykdė didelių pozicijų normatyvo aukščiausiu konsolidavimo lygiu. Tai neturėjo esminių padarinių banko veiklai, Revolut Bank UAB pažeidimą operatyviai pašalino, todėl Lietuvos bankas pritaikė švelniausią poveikio priemonę – viešai skelbia apie šį pažeidimą.

Atšaukta Kuan Financial, UAB,​ mokėjimo įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba, vadovaudamasi Finansų įstaigų įstatymu, atšaukė Kuan Financial, UAB, išduotos mokėjimo įstaigos licenciją. 

Toks sprendimas priimtas įvertinus tai, kad įstaiga, nuo licencijos išdavimo praėjus ilgam laiko tarpui, nepradėjo teikti finansinių paslaugų.

Licencija jos turėtojui yra išduodama suteikiant teisę užsiimti konkrečia licencijoje nurodyta veikla. Tais atvejais, kai finansų įstaiga nepasinaudoja Lietuvos banko išduota licencija per 12 mėn. nuo jos išdavimo dienos, atsiranda teisinis pagrindas atšaukti išduotą licenciją. 

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.