Lietuvos bankas
2017-05-08
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba surašė administracinio nusižengimo protokolą Auga group, AB, generaliniam direktoriui Linui Bulzgiui. Jis sumokėjo piniginę baudą.

Administracinio nusižengimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnio 1 dalį, nustatančią atsakomybę už teisėtų įgaliotų pareigūnų nurodymų ir reikalavimų nevykdymą, surašytas dėl to, kad Linas Bulzgys, eidamas Auga group, AB, vadovo pareigas, neužtikrino, kad bendrovė įvykdytų Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 21 d. sprendimą. Jame buvo nurodyta iš naujo nustatyti UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis Auga group, AB, įstatinio kapitalo, tikrąją vertę, kad ji atitiktų Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus. Taip pat Lietuvos banko Priežiūros tarnyba buvo įpareigojusi bendrovę užtikrinti, jog, paaiškėjus, kad UAB „eTime invest“ akcijos yra nevisiškai apmokėtos, ne vėliau nei iki 2017 m. kovo 1 d. ši situacija būtų retrospektyviai ištaisyta pagal teisės aktų reikalavimus.

Linas Bulzgys pasinaudojo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 610 straipsnio nustatyta galimybe per 15 dienų nuo administracinio protokolo įteikimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, nustatytos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnio 1 dalyje, t. y. 150 eurų, todėl administracinio nusižengimo teisena pasibaigė. 

Auga group, AB, 2017 m. balandžio 3 d. už pakartotinį Lietuvos banko nurodymo nevykdymą skirta 14 tūkst. eurų bauda. Už įpareigojimų iš naujo nustatyti UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo tikrąją vertę nevykdymą pernai Auga group, AB, taip pat buvo skirta 3 tūkst. eurų bauda.