Lietuvos bankas
2016-11-25
11

AB „AUGA group“ skirta bauda už privalomo Lietuvos banko nurodymo neįvykdymą;  vadovausis gairėmis; papildytas Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas; papildytas Viešasis tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašas;

AB „AUGA group“ skirta bauda už privalomo Lietuvos banko nurodymo neįvykdymą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už privalomo Lietuvos banko įpareigojimo nevykdymą skyrė AB „AUGA group“ (iki 2016 m. spalio 26 d. – AB „Agrowill Group“) 3 tūkst. Eur baudą.

2016 m. vasario mėn. AB „Agrowill Group“ Priežiūros tarnybos sprendimu įpareigota rengiant 2015 m. finansines ataskaitas jas retrospektyviai ištaisyti, kad atitiktų 3-ojo Tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) „Verslo jungimai“ reikalavimus, t. y. iki 2016 m. gegužės 1 d. iš naujo nustatyti UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis AB „Agrowill Group“ įstatinio kapitalo, tikrąją vertę. Tačiau bendrovė šio įpareigojimo neįvykdė, dėl to tęsiasi neapibrėžta padėtis – įmonė veikia su galimai neapmokėtu įstatiniu kapitalu, taip pažeisdama investuotojų interesus ir teisėtus lūkesčius.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įpareigojo AB „AUGA group“ užtikrinti, kad UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis bendrovės įstatinio kapitalo, tikroji vertė būtų iš naujo nustatyta, kad UAB „eTime invest“ tikroji vertė atitiktų 3-ojo TFAS reikalavimus. Nustačius, kad AB „AUGA group“ akcijos yra nevisiškai apmokėtos, bendrovė įpareigota užtikrinti, kad ne vėliau nei iki 2017 m. kovo 1 d. ši padėtis būtų retrospektyviai ištaisyta pagal teisės aktų reikalavimus.

 Vadovausis gairėmis

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, nuo 2017 m. sausio 1 d. vadovausis šiomis Europos bankininkystės institucijos priimtomis Gairėmis dėl patikimos atlygio politikos (646.1 KB download icon)pagal Direktyvos 2013/36/ES 74 straipsnio 3 dalį ir 75 straipsnio 2 dalį ir informacijos atskleidimo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 450 straipsnį (EBA/GL/2015/22). Lietuvos Respublikoje įsteigti bankai, Lietuvos centrinė kredito unija ir Lietuvos Respublikoje įsteigtos finansų maklerio įmonės turėtų vadovautis šiose gairėse nustatytais reikalavimais ir rekomendacijomis.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba taip pat vadovausis priežiūros institucijoms skirtomis Gairėmis dėl duomenų apie daug uždirbančius asmenis rinkimo (385.4 KB download icon)(EBA/GL/2014/07) ir Gairėmis dėl lyginamosios atlygio analizės (520.3 KB download icon)(EBA/GL/2014/08).

 Papildytas Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi elektroninių pinigų įstaigos UAB „Bitė Lietuva“ prašymą, įrašė šios bendrovės tarpininkus UAB „EUROCOM“ ir UAB „Teledema“ į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.

 Papildytas Viešasis tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Finansų bitė“ prašymą, nusprendė įrašyti šią įmonę į Viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą.