Lietuvos bankas
2017-04-27
11

Lietuvos banko Priežiūros taryba patvirtino UAB „SEB investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisyklių pakeitimus, leido įsigyti UAB „Finansų bitė“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių, rinkti Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininką ir skyrė baudą „AUGA group“, AB, už pakartotino privalomojo Lietuvos banko nurodymo nevykdymą.

Patvirtinti dviejų UAB „SEB investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisyklių pakeitimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „SEB investicijų valdymas“ prašymą ir susijusią informaciją, patvirtino šios įmonės valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų „SEB pensija 1 plius“ ir „SEB pensija 2 plius“ taisyklių pakeitimus. Taisyklėse nustatyta dalies lėšų paėmimo tvarka nenutraukiant pensijų kaupimo sutarties. Be to, nekeičiant maksimalios galimų atskaitymų iš fondo turto sumos, nustatoma, kad iš fondo turto bus dengiamos lėšų laikymo indėliuose ir bankų sąskaitose išlaidos. Taip pat nustatyti pagrindiniai pensijų turto investavimo rizikos valdymo kriterijai ir vertinimo rodikliai, tikslinama grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo tvarka, atlikti redakciniai pakeitimai.

Papildytas Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas

Išnagrinėjusi „Palden Finance OU“ Lietuvos filialo prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įrašė šią įmonę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Papildytas Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi elektroninių pinigų įstaigos UAB „Blender Lithuania“ prašymą, nusprendė įtraukti šios įstaigos tarpininką – „Blender Italia S.R.L“ – į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.

Papildytas Viešasis tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašas

Atsižvelgusi į UAB „Credit Consulting Services“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įrašė šią bendrovę į Viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą.

Leista įsigyti UAB „Finansų bitė“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „ZSC Techteam“, „ZeroSum Capital OU“, UAB „SV Asset Management“, UAB „RA Investment“ ir fizinio asmens prašymus leisti tiesiogiai ir netiesiogiai įsigyti vartojimo kredito davėjo ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus UAB „Finansų bitė“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalį, pritarė, kad UAB „ZSC Techteam“ tiesiogiai įgytų 40 procentų, „ZeroSum Capital OU“ netiesiogiai įgytų 40 procentų, o UAB „SV Asset Management“, UAB „RA Investment“ ir fizinis asmuo netiesiogiai įgytų po 20 procentų UAB „Finansų bitė“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių.

Fizinio asmens tapatybė neskelbiama laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

Leista rinkti LCKU valdybos pirmininką

Atsižvelgdama į Lietuvos centrinės kredito unijos prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Mindaugą Vijūną rinkti Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos nariu (valdybos pirmininku) ir administracijos vadovu.

Skirta bauda „AUGA group“, AB

Už pakartotino privalomojo Lietuvos banko nurodymo nevykdymą Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė „AUGA group“, AB (iki 2016 m. spalio 26 d. – AB „Agrowill Group“), 14 000 eurų baudą ir įpareigojo bendrovę užtikrinti, kad UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis bendrovės įstatinio kapitalo, tikroji vertė būtų nustatyta iš naujo, kad ji atitiktų trečiojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto („Verslo jungimai“) reikalavimus. Nustačius, kad „AUGA group“, AB, akcijos yra nevisiškai apmokėtos, bendrovė įpareigota užtikrinti, kad ne vėliau nei iki 2017 m. spalio 1 d. ši padėtis būtų retrospektyviai ištaisyta pagal teisės aktų reikalavimus.

Tai jau trečias Lietuvos banko įpareigojimas bendrovei „AUGA group“, AB kuriuo reikalaujama iš naujo nustatyti UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo tikrąją vertę. Už įpareigojimų nevykdymą 2016 m. „AUGA group“, AB, jau buvo skirta 3 000 eurų bauda.