Lietuvos bankas

II pakopos pensijų fondai – tai pensijos kaupimas privačiuose pensijų fonduose, kuriuos valdo pensijų kaupimo bendrovės. Fondų dalyviais gali tapti visi senatvės pensijos amžiaus nesulaukę asmenys, turintys pajamų, nuo kurių privalomai skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos pensijai gauti.  Įmokos į pensijų fondus sudaro iki 3 proc. nuo asmens atlyginimo ir 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio dydžio valstybės paskata. II pakopos pensijų fonde sukauptą sumą galima atsiimti tik sulaukus pensinio amžiaus.

Tekstas

[[#ex]]

Kaip sužinoti, kiek esu sukaupęs II pakopos pensijų fonde?

Šią informaciją jums turi pateikti jūsų pensijų fondo valdytojas. Įstatymas jį įpareigoja:

  • kasdien skelbti kiekvieno pensijų fondo apskaitos vieneto vertę (pagal jį kiekvienas dalyvis gali apskaičiuoti, kokia jo sąskaitos vertė);
  • sudaryti galimybę dalyviui jo pageidavimu bet kuriuo metu gauti informaciją apie jo sąskaitoje tvarkomų lėšų dydį, investavimo rezultatus.

Kokie yra II pakopos pensijų fondų administravimo mokesčiai?

Mokesčiai 2020 m. 2021 m.
Turto valdymo mokestis Ne daugiau kaip 0,65 proc. Ne daugiau kaip 0,5 proc.*
Turto išsaugojimo pensijų fonde mokestis Ne daugiau kaip 0,2 proc. Ne daugiau kaip 0,2 proc.

*pensijų kaupimo bendrovės valdomo bendro pensijų fondų turto vidutinei metinei vertei pasiekus 2,5 mlrd. eurų, mokestis turės sudaryti ne daugiau kaip 0,4 proc. 


Ką reiškia investavimas pagal gyvenimo ciklo principą?

II pakopos pensijų fondų dalyvių lėšos investuojamos pagal gyvenimo ciklo principą. Kiekviena pensijų valdymo įmonė turi po 7 tikslinės grupės pensijų fondus (1954–1960, 1961–1967, 1968–1974, 1975–1981, 1982–1988, 1989–1995 ir 1996–2002 gimimo metų dalyvių grupėms) ir po pensijų turto išsaugojimo pensijų fondą. Į gyvenimo ciklo fondą II pakopos pensijų fonduose kaupiantys gyventojai yra priskiriami automatiškai pagal savo gimimo metus, o pensijų fondas „sensta“ drauge su savo dalyviais – fondo dalyviams artėjant prie pensinio amžiaus, pensijų fondo investavimo rizika bus automatiškai keičiama į konservatyvesnę. Kaupiančiajam nebereikia galvoti, kokio rizikingumo fondą pasirinkti ir kada jį keisti, – tai  daroma automatiškai atsižvelgiant į laiką, likusį iki pensijos.

Pensijų fondo dalyvis gali išreikšti pageidavimą kaupti kitame pensijų fonde nei jam priklausytų pagal jo gimimo metus. Tam jis turi pateikti prašymą raštu savo pensijų kaupimo bendrovei.


Ar galiu keisti pensijų fondo valdytoją?

Kiekvienas nusprendęs kaupti II pakopos pensijų fonde, gali pats pasirinkti pensijų fondo valdytoją ir sudaryti su juo II pakopos pensijų kaupimo sutartį. Visą bendrovių ir jų valdomų pensijų fondų sąrašą rasite čia.

Svarbu! Praeities investavimo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir ateityje.

Jei iki šiol kaupėte II pakopos pensijų fonde ir dabar norite pakeisti pensijų fondų valdytoją, galite tai padaryti. Vis dėlto svarbu žinoti, kad perėjimas į kitą kaupimo bendrovę gali kainuoti. Ši informacija turi būti nurodyta jūsų pensijų fondo taisyklėse, tačiau atskaitymų dydžiai nustatyti ir įstatyme. Dalyvio perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą išlaidas sudaro tik pensijų kaupimo bendrovės patiriamos pensijų sąskaitos uždarymo ir lėšų pervedimo išlaidos. Šis mokestis negali būti didesnis nei 0,05 proc. dalyvio vardu pervedamų piniginių lėšų.

II pakopos pensijų fondų veiklos rezultatai kiekvieną ketvirtį yra skelbiami Lietuvos banko svetainėje.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-22