Lietuvos bankas

II pakopos pensijų fondai – tai pensijos kaupimas privačiuose pensijų fonduose, kuriuos valdo pensijų kaupimo bendrovės. Fondų dalyviais gali tapti visi senatvės pensijos amžiaus nesulaukę asmenys, turintys pajamų, nuo kurių privalomai skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos pensijai gauti.  Įmokos į pensijų fondus sudaro iki 3 proc. nuo asmens atlyginimo ir 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio dydžio valstybės paskata. II pakopos pensijų fonde sukauptą sumą galima atsiimti tik sulaukus pensinio amžiaus.

Tekstas

[[#ex]]

Svarbi informacija apie pakartotinį įtraukimą į II pakopos pensijų kaupimo sistemą

 1. Kas yra pakartotinis įtraukimas į II pakopos pensijų kaupimo sistemą? 

Lietuvos teisės aktuose numatyta, kad pilnamečiai, bet jaunesni kaip 40 metų asmenys, kas trejus metus yra automatiškai įtraukiami į pensijų kaupimo sistemą. Pirmasis toks masinis asmenų įtraukimas įvyko 2019 m. (pertvarkant pensijų sistemą), o 2022 m. pirmąjį pusmetį vyks pakartotinis asmenų, kurie šio kaupimo atsisakė 2019 m., įtraukimas (atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, jei į kaupimo sistemą buvote įtraukti vėliau nei 2019 m., jūs pakartotinai įtraukiami būsite tik po trejų metų nuo tos pirmojo įtraukimo datos).

2022 m. pradžioje bus įtraukiami ir tie asmenys, kurie kaupimą 2019 m. pirmąjį pusmetį sustabdė. Šiems asmenims, neatsižvelgiant į jų amžių, ši pakartotinio įtraukimo procedūra bus taikoma ne daugiau kaip tris kartus. Primename, kad, sustabdę įmokų pervedimą, asmenys bet kuriuo metu gali savo iniciatyva pateikti pensijų kaupimo bendrovei prašymą atnaujinti pensijų kaupimo įmokų pervedimą. 

 1. Ką reikėtų daryti įtraukimo į II pakopos pensijų kaupimo sistemą metu?

Gavę iš „Sodros“ laišką su pranešimu, kad esate įtraukti į pensijų kaupimo sistemą, galite atlikti šiuos veiksmus:

 • Nieko nedaryti. Šiuo atveju nuo 2022 m. liepos 1 d. pradėsite kaupti (arba atnaujinsite kaupimą) „Sodros“ atsitiktiniu būdu parinktame pensijų fonde (arba tame pensijų fonde, kuriame šiuo metu jau investuojamas jūsų turimas sukauptas pensijų turtas).
 • Atsisakyti kaupti. Šiuo atveju Jums reikia „Sodrai“ pateikti atsisakymą būti įtrauktam į kaupimo sistemą (pranešti apie tai raštu, asmeniškai arba per „Sodros“ elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą).
 • Sudaryti naują sutartį su savo pasirinkta pensijų kaupimo bendrove. Jei ketinate pradėti kaupti ar atnaujinti kaupimą, tačiau Jūsų netenkina „Sodros“ atsitiktiniu būdu parinktas pensijų fondas (ar pensijų kaupimo bendrovė), Jūs galite sudaryti sutartį su savo pasirinkta pensijų kaupimo bendrove (arba pakeisti pensijų fondą, jei jau dalyvaujate kaupimo sistemoje).  
 1. Kas nutiks nesureagavus į „Sodros“ atsiųstą laišką apie įtraukimą?
 • Jei iki šiol pensijų fonde nekaupėte, tada nuo 2022 m. liepos 1 d. pradėsite kaupti „Sodros“ atsitiktiniu būdu parinktame pensijų fonde.
 • Jei kaupimą buvote sustabdę, tada Jūsų kaupimas bus atnaujintas tame pensijų fonde, kuriame šiuo metu jau investuojamas jūsų turimas sukauptas pensijų turtas.
 1. Kaip sužinoti, ar nuo sausio 1 d. būsiu pakartotinai įtrauktas į dalyvavimą pensijų kaupimo sistemoje? 

Pasitikrinti šią informaciją galite prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros.

 1. Per kiek laiko turiu apsispręsti dėl pensijos kaupimo II pakopoje? 

Nuspręsti, ar norite kaupti savo pensijai, ar atsisakyti kaupti (pateikti prašymą „Sodrai“), galite per 6 mėn. – iki 2022 m. birželio 30 d. 

 1. Kaip galėčiau įvertinti, ar man verta pradėti kaupti, ar atnaujinti savo kaupimą?

Jei nesate apsisprendę dėl papildomo kaupimo pensijai ar jo atnaujinimo, prognozuojamą senatvės pensiją galite pasitikrinti „Sodros“ skaičiuokle (tikslesnius duomenis ši skaičiuoklė rodys tuo atveju, jei prisijungsite prie savo asmeninės  „Sodros“ paskyros). Skaičiuokle galima suskaičiuoti ir palyginti, kokia yra prognozuojama Jūsų pensija dalyvaujant ir nedalyvaujant II pakopos pensijų kaupimo sistemoje.   

 1. Kokią dalį atlyginimo reikėtų paskirti papildomam pensijos kaupimui? 

Lietuvos teisės aktuose numatyta, kad pensijų kaupimo įmokos dydžius galima pasirinkti – kaupti maksimaliai iš karto arba etapais. 

 • Pasirinkus kaupti maksimaliai, pensijų įmokos dydis, skaičiuojamas nuo pensijų fondo dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, sudaro 3 proc. Valstybė prisideda 1,5 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio (VDU)..
 • Pasirinkus kaupti etapais, 2022 m. šis įmokos dydis sudarytų 2,7, o 2023 m. ir vėlesniais – 3 proc. Valstybė prisideda atitinkamai 1,2 ir 1,5 proc. šalies VDU.
  Darbuotojo dalis nuo darbo užmokesčio           Valstybės dalis nuo šalies VDU 
2022 m.  2,7 %    +   1,2 % 
2023 m. ir vėliau  3,0 % + 1,5 % 
 1.        Ar yra patikima ir saugu kaupti II pakopos pensijų fonduose? 

Pensijų kaupimo veikla yra griežtai reglamentuota teisės aktuose: pensijų fondams taikomi diversifikavimo reikalavimai, nustatyta prievolė laikytis strategijose ir taisyklėse išdėstytų reikalavimų, be to jie privalo veikti dalyviui geriausiomis sąlygomis, t. y. užtikrinti, kad su dalyviais būtų elgiamasi sąžiningai, teisingai ir profesionaliai. 
Pažymėtina, kad pensijų kaupimo bendrovės privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti veiksmingą interesų konfliktų vengimo politiką, taip pat privalo nuolat nustatyti ir valdyti riziką, su kuria susiduria ar gali susidurti jų valdomi pensijų fondai. 

Galiausiai, svarbu žinoti, kad pensijų fondą sudarantis pensijų turtas turi būti atskirtas nuo kito pensijų kaupimo bendrovės turto ir kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pensijų turto. Šis turtas laikomas banke – depozitoriume, t. y. atskirai nuo pensijų kaupimo bendrovės turto ir į šį pensijų turtą draudžiama nukreipti išieškojimą pagal pensijų kaupimo bendrovės ar pensijų fondo dalyvių prievoles.

 1. Ar galėsiu nutraukti II pakopos pensijų fondo sutartį?
 • Nėra galimybės nutraukti kaupimo II pakopos pensijų fonde – tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 4 straipsnio 8 dalyje. Joje numatyta, kad „pensijų kaupimas baigiasi, kai: 

1)    dalyvis sukanka senatvės pensijos amžių ir pagal pensijos išmokos sutartį jam išmokama visa pensijų išmoka; 
2)    dalyvis miršta; 
3)    teismo sprendimu pensijų kaupimo sutartis pripažįstama negaliojančia; 
4)    Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo nustatyta tvarka dalyvio vardu sukauptos piniginės lėšos pervedamos į Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemą.“

 •  Atkreipiame dėmesį, kad minėto įstatymo 13 straipsnyje numatyta dalyvio teisė laikinai, ne ilgiau kaip 12 mėn. ir ne trumpiau kaip 1 mėn. laikotarpiui per visą dalyvavimo pensijų kaupimo sistemoje laikotarpį, sustabdyti pensijų įmokų pervedimą.
 • Taip pat primename, kad dalyvis turi teisę atsisakyti pirmą kartą sudarytos pensijų kaupimo sutarties, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei per 30 dienų nuo sutarties sudarymo.
 1. Nuo kada bus atskaičiuojamos įmokos, jeigu dabar atnaujinsiu savo kaupimą II pakopos pensijų fonduose? 
 • Įmokos nekaupusiems ir pakartotinai įtrauktiems į pensijų kaupimo sistemą gyventojams bus pradedamos atskaičiuoti nuo 2022 m. liepos 1 d. 
 • Tiems, kurie savo iniciatyva sudaro pensijų kaupimo sutartį, sutartis įsigalioja nuo trečio mėnesio 1 d. (nuo to laiko bus pradėtos atskaičiuoti įmokos). 
 1. Kiek dar kartų „Sodra“ įtrauks asmenis į II pakopos pensijų kaupimo sistemą? 
 • Pilnamečiai, bet jaunesni kaip 40 metų asmenys, kas trejus metus yra automatiškai įtraukiami į pensijų kaupimo sistemą, t. y. jie į pensijų kaupimą bus pakartotinai įtraukiami kas trejus metus iki tol, kol jiems sueis 40 metų. 
 • Asmenims, kurie kaupimą sustabdė 2019 m. pirmąjį pusmetį, neatsižvelgiant į jų amžių, ši pakartotinio įtraukimo procedūra bus taikoma ne daugiau kaip tris kartus. 

Kaip sužinoti, kiek esu sukaupęs II pakopos pensijų fonde?

Šią informaciją jums turi pateikti jūsų pensijų fondo valdytojas. Įstatymas jį įpareigoja:

 • kasdien skelbti kiekvieno pensijų fondo apskaitos vieneto vertę (pagal jį kiekvienas dalyvis gali apskaičiuoti, kokia jo sąskaitos vertė);
 • sudaryti galimybę dalyviui jo pageidavimu bet kuriuo metu gauti informaciją apie jo sąskaitoje tvarkomų lėšų dydį, investavimo rezultatus.

Kokie yra II pakopos pensijų fondų administravimo mokesčiai?

Mokesčiai 2021 m.
Turto valdymo mokestis Ne daugiau kaip 0,5 proc.*
Turto išsaugojimo pensijų fonde mokestis Ne daugiau kaip 0,2 proc.

Daugiau informacijos čia 

*pensijų kaupimo bendrovės valdomo bendro pensijų fondų turto vidutinei metinei vertei pasiekus 2,5 mlrd. eurų, mokestis turės sudaryti ne daugiau kaip 0,4 proc. 


Ką reiškia investavimas pagal gyvenimo ciklo principą?

II pakopos pensijų fondų dalyvių lėšos investuojamos pagal gyvenimo ciklo principą. Kiekviena pensijų valdymo įmonė turi po 7 tikslinės grupės pensijų fondus (1954–1960, 1961–1967, 1968–1974, 1975–1981, 1982–1988, 1989–1995 ir 1996–2002 gimimo metų dalyvių grupėms) ir po pensijų turto išsaugojimo pensijų fondą. Į gyvenimo ciklo fondą II pakopos pensijų fonduose kaupiantys gyventojai yra priskiriami automatiškai pagal savo gimimo metus, o pensijų fondas „sensta“ drauge su savo dalyviais – fondo dalyviams artėjant prie pensinio amžiaus, pensijų fondo investavimo rizika bus automatiškai keičiama į konservatyvesnę. Kaupiančiajam nebereikia galvoti, kokio rizikingumo fondą pasirinkti ir kada jį keisti, – tai  daroma automatiškai atsižvelgiant į laiką, likusį iki pensijos.

Pensijų fondo dalyvis gali išreikšti pageidavimą kaupti kitame pensijų fonde nei jam priklausytų pagal jo gimimo metus. Tam jis turi pateikti prašymą raštu savo pensijų kaupimo bendrovei.


Ar galiu keisti pensijų fondo valdytoją?

Kiekvienas nusprendęs kaupti II pakopos pensijų fonde, gali pats pasirinkti pensijų fondo valdytoją ir sudaryti su juo II pakopos pensijų kaupimo sutartį. Visą bendrovių ir jų valdomų pensijų fondų sąrašą rasite čia.

Svarbu! Praeities investavimo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir ateityje.

Jei iki šiol kaupėte II pakopos pensijų fonde ir dabar norite pakeisti pensijų fondų valdytoją, galite tai padaryti. Vis dėlto svarbu žinoti, kad perėjimas į kitą kaupimo bendrovę gali kainuoti. Ši informacija turi būti nurodyta jūsų pensijų fondo taisyklėse, tačiau atskaitymų dydžiai nustatyti ir įstatyme. Dalyvio perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą išlaidas sudaro tik pensijų kaupimo bendrovės patiriamos pensijų sąskaitos uždarymo ir lėšų pervedimo išlaidos. Šis mokestis negali būti didesnis nei 0,05 proc. dalyvio vardu pervedamų piniginių lėšų.

II pakopos pensijų fondų veiklos rezultatai kiekvieną ketvirtį yra skelbiami Lietuvos banko svetainėje.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-22