Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000311

Įmonės kodas: 302826202

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Žygimantas Valys

Kategorija: Kredito unija

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Ulonų g. 5, LT-08240, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Ulonų g. 5, LT-08240, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 213 8063, Faks. Nr. (8 5) 213 8063

El. paštas: [email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2017-11-06 Kredito unijų įstatymo 48 straipsnis, 51 straipsnio 1 dalis Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnio 1 dalis, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalis ir 141 straipsnis,kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 5.1.2 papunktis

Įspėjimas