Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000311

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

www.unija.lt

Įmonės kodas:
302826202

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kategorija:
Kredito unija

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Ulonų g. 5, LT-08240, Vilnius

Adresas:
Ulonų g. 5, LT-08240, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 213 8063, Faks. Nr. (8 5) 213 8063

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2017-11-06 Kredito unijų įstatymo 48 straipsnis, 51 straipsnio 1 dalis Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnio 1 dalis, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalis ir 141 straipsnis,kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 5.1.2 papunktis