Bank of Lithuania

Authorization code: LB000311

Company code: 302826202

List of licenses:
Credit union licence

Chief Executive Officer: Žygimantas Valys

Category: Credit unions

Country: Lithuania

Address:
Ulonų g. 5, LT-08240, Vilnius

Correspondence address:
Ulonų g. 5, LT-08240, Vilnius

Ph. (8 5) 213 8063, Fax. (8 5) 213 8063

Email address: [email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2017-11-06 Kredito unijų įstatymo 48 straipsnis, 51 straipsnio 1 dalis Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnio 1 dalis, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalis ir 141 straipsnis,kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 5.1.2 papunktis

Warning