Lietuvos bankas

Emitentas – bendrovė, viešai išleidusi vertybinius popierius arba jos vertybiniais popieriais leista prekiauti vertybinių popierių biržoje. Tokios bendrovės privalo nuolat atskleisti informaciją apie savo veiklą. Su jų viešai paskelbta informacija galima susipažinti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje (anglų k.).

Emitentų sąrašas

Lietuvos bankas prižiūri, kaip emitentai laikosi informacijos atskleidimo reikalavimų.

Daugiau

Finansų rinkos dalyvių paieška

Rinka
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-03