Lietuvos bankas

Lietuvos bankas tvirtina vertybinių popierių prospektus ir jų priedus bei oficialių siūlymų cirkuliarus ir prižiūri, kaip emitentai laikosi informacijos atskleidimo ir sąžiningos prekybos taisyklių reikalavimų.

Vertybinių popierių prospekto rengimas ir skelbimas:

  • Emitentas – juridinis asmuo, leidžiantis arba siūlantis išleisti vertybinius popierius.
  • Taikomi reikalavimai – vertybinių popierių prospektų rengimo, tvirtinimo ir skelbimo reikalavimai pateikti Informacijos teikimo kalendoriuje

Emitentų informacijos atskleidimas:

  • Emitentas – asmuo, kurio vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje. 
  • Taikomi reikalavimai – informacijos atskleidimo reikalavimai emitentams, jų vadovams ir vertybinių popierių paketų turėtojams pateikti Informacijos teikimo kalendoriuje.

Emitentų sąrašą galite rasti čia. Su jų viešai paskelbta informacija galima susipažinti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje

Daugiau

Finansų rinkos dalyvių paieška

Rinka
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-31