Lietuvos bankas

Bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, nuo 2020 m. rengs metines finansines ataskaitas išplėstine hiperteksto ženklinimo kalba (XHTML). Emitentų, kurie privalo rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, metinėse finansinėse ataskaitose įterpiamas XHTML formato ženklinimas turės atitikti Reglamento 2019/815 III priede nustatytas Inline XBRL specifikacijas.

Šios ataskaitos nauju formatu bus pradėtos teikti ir skelbti viešai nuo 2021 m. 

Šioje LB skiltyje yra dedami viešai paskelbti teisės aktai ir naujausia informacija su aktyviomis žaliai pažymėtomis nuorodomis: 

Atnaujintos CEAOB audito gairės

Paaiškinimas dėl metinių ataskaitų rengimo, skelbimo ir audito

Pranešimas dėl ESEF reikalavimų atidėjimo Lietuvoje

Pranešimas apie pasiektą susitarimą dėl ESEF reikalavimų atidėjimo vieniems metams

LB rekomendacija emitentams Europos Tarybai pasiūlius atidėti ESEF reikalavimų taikymą

REGLAMENTAS (2019/815), kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas

EK aiškinamasis komunikatas dėl finansinių ataskaitų pagal ESEF rengimo, audito ir skelbimo (2020/C 379/01)

Aktualios nuorodos ESMA interneto puslapyje apie ESEF

ESMA paskelbti mokomieji video: 

  1. https://www.youtube.com/watch?v=IOg9ETFpAhg&feature=youtu.be
  2. https://www.youtube.com/watch?v=FImK-_H2x8w&feature=youtu.be
  3. https://www.youtube.com/watch?v=63ASc8k3Jcc

Papildoma informacija:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-26