Lietuvos bankas

Bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, nuo 2020 m. rengs metines finansines ataskaitas išplėstine hiperteksto ženklinimo kalba (XHTML). Emitentų, kurie privalo rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, metinėse finansinėse ataskaitose įterpiamas XHTML formato ženklinimas turės atitikti Reglamento 2019/815 III priede nustatytas Inline XBRL specifikacijas.

Šioje LB skiltyje yra dedami viešai paskelbti teisės aktai ir naujausia informacija su aktyviomis žaliai pažymėtomis nuorodomis: 

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/2553, kuriuo dėl vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato taksonomijos 2022 m. atnaujinimo iš dalies keičiami Deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/815 nustatyti techniniai reguliavimo standartai

REGLAMENTAS (2019/815), kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas

EK aiškinamasis komunikatas dėl finansinių ataskaitų pagal ESEF rengimo, audito ir skelbimo (2020/C 379/01)

CEAOB audito gairės dėl ESEF

Aktualios nuorodos ESMA interneto puslapyje apie ESEF

Papildoma informacija:

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-03