Lietuvos bankas
Finansų rinkos dalyvis
Ataskaitos tipas
Finansų rinkos dalyvisVerslo formaPavadinimasAtaskaitos formaAtaskaitos tipasAtaskaitos pateikimo terminasAtaskaitos pateikimo kanalasReglamentuojantis teisės aktasPapildoma informacija
Emitentas Emitento valdymo organų motyvuota nuomonė apie pateiktą oficialų siūlymą kita per 10 dienų nuo cirkuliaro patvirtinimo

paskelbti cirkuliare nurodytoje priemonėje, įmonės interneto svetainėje, pateikti el. paštu [email protected] 


 

2007 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 (IV skyrius)

 

 

Emitentas Emitento vadovaujančias pareigas einančių asmenų ir su jais glaudžiai susijusių asmenų pranešimai apie sudarytus sandorius kita nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sandorio sudarymo

Asmenys pranešimą Lietuvos bankui pateikia el. paštu [email protected], o emitentas paskelbia naujienų sistemoje „GlobeNewswire“ ir CRIB, skelbiant kitais būdais –https://epaslaugos.lb.lt


 

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (19 str.)

2017 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-127 „Dėl informacijos atskleidimo taisyklių patvirtinimo"

Išsamesnė informacija apie reikalavimus emitento vadovų sandorių pranešimams pateikiama čia

Emitentas Emitento akcininkų ir kitų asmenų pranešimai apie emitento vertybinių popierių paketų įgijimą ir netekimą kita ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas po sandorio asmenys pateikia pranešimą emitentui ir Lietuvos bankui, o emitentas gautą pranešimą paskelbia viešai per 3 prekybos dienas po jo gavimo

Asmenys pateikia pranešimą Lietuvos bankui paštu arba el. paštu [email protected], o emitentas paskelbia naujienų sistemoje „GlobeNewswire“ ir CRIB, skelbiant kitais būdais - https://epaslaugos.lb.lt
 


 

2007 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 (15 -18 str.)

2017 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-127 „Dėl informacijos atskleidimo taisyklių patvirtinimo"

Išsamesnė informacija apie reikalavimus asmenų pranešimams apie paketų įgijimą ir netekimą pateikiama čia

Emitentas Viešai neatskleistos informacijos (VNI) turinčių asmenų sąrašai kita nedelsiant atnaujinti sąrašą ir pateikti Lietuvos bankui, kai jis jo paprašo

įkelti į Lietuvos banko ftp tarnybinę stotį (serverį) adresu ats.lb.lt


 

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 

 2017 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-127 „Dėl Informacijos atskleidimo taisyklių patvirtinimo" 

 

 

Emitentas Viešai neatskleistos informacijos (VNI) pranešimo atidėjimai kita nedelsiant paskelbus atidėtą VNI (MAR 17 str. 4 d.) arba ketinant atidėti VNI (MAR 17 str. 6 d.)

el. paštu [email protected]


 

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 

 

Emitentas Viešai neatskleistos informacijos (VNI) pranešimai kita nedelsiant po VNI paaiškėjimo ar nustatymo

Naujienų sistemoje „GlobeNewswire“ ir CRIB, skelbiant kitais būdais – https://epaslaugos.lb.lt


 

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (17 str.) 

 

Draudimo tarpininkas LR licencijuota draudimo brokerių įmonė Statistiniai duomenys

3005-3006

metinė pasibaigus finansiniams metams, iki kitų metų kovo 1 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2013 m. spalio 3 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-162 „Dėl draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo"

 

Draudimo tarpininkas LR licencijuota draudimo brokerių įmonė Finansiniai duomenys

3001-3004

metinė pasibaigus finansiniams metams, iki kitų metų balandžio 30 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2013 m. spalio 3 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-162 „Dėl draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo"

 

Draudimo tarpininkas LR licencijuota draudimo brokerių įmonė Statistiniai duomenys

3005-3006

ketvirtinė pasibaigus I, II, III ketv. - iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 30 d.

https://epaslaugos.lb.lt

2013 m. spalio 3 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-162 „Dėl draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo"

 

 

 

Bankas LR licencijuotas bankas;
LR licencijuotas specializuotas bankas
Pasikeitus banko įstatams kita 10 dienų nuo banko statuto ir banko filialo (skyriaus) nuostatų pakeitimų įregistravimo Lietuvos bankui pateikia įregistruoto banko statuto (pakeitimų) ar filialo (skyriaus) nuostatų (pakeitimų) nuorašą.

https://epaslaugos.lb.lt

2001 m. balandžio 12 d. Lietuvos banko Valdybos nutarimas Nr. 49 „Dėl Lietuvos banko leidimo įregistruoti banko statuto (įstatų) ir banko filialo (skyriaus) nuostatų pakeitimus išdavimo"

 

 

1 2 3 4 ... 27 Pirmyn