Lietuvos bankas
Finansų rinkos dalyvis
Ataskaitos tipas
Finansų rinkos dalyvisVerslo formaPavadinimasAtaskaitos formaAtaskaitos tipasAtaskaitos pateikimo terminasAtaskaitos pateikimo kanalasReglamentuojantis teisės aktasPapildoma informacija
Bankas LR licencijuotas bankas;
LR licencijuotas specializuotas bankas
Pasikeitus banko įstatams kita 10 dienų nuo banko statuto ir banko filialo (skyriaus) nuostatų pakeitimų įregistravimo Lietuvos bankui pateikia įregistruoto banko statuto (pakeitimų) ar filialo (skyriaus) nuostatų (pakeitimų) nuorašą.

https://epaslaugos.lb.lt

2001 m. balandžio 12 d. Lietuvos banko Valdybos nutarimas Nr. 49 „Dėl Lietuvos banko leidimo įregistruoti banko statuto (įstatų) ir banko filialo (skyriaus) nuostatų pakeitimus išdavimo"

 

 

Bankas LR licencijuotas bankas;
LR licencijuotas specializuotas bankas
Banko dalyvių (akcininkų) sąrašo duomenų pasikeitimas kita per 10 dienų po eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar priežiūros institucijai pareikalavus

https://epaslaugos.lb.lt

2004 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos bankų įstatymas Nr. IX-2085, 23 str.

Bankas LR licencijuotas bankas;
LR licencijuotas specializuotas bankas
Pasikeitus banko dalyviams (akcininkams) kita per 5 dienas, kai sužino apie banko kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą, padidinimą, perleidimą ar sumažinimą, arba bankas tampa ar nustoja būti kontroliuojamas

https://epaslaugos.lb.lt

2004 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos bankų įstatymas Nr. IX-2085, 23 str.

Bankas LR licencijuotas bankas;
LR licencijuotas specializuotas bankas
Pasikeitus Lietuvos bankui pateiktiems duomenims apie asmenis, išrinktus arba paskirtus banko vadovais ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančius asmenis,išskyrus atvejus, kai pasikeitę duomenys neturi įtakos atliekant asmenų atitikties teisės aktuose n kita per 15 darbo dienų

https://epaslaugos.lb.lt

2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko valdybosnutarimas Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“

Bankas LR licencijuotas bankas;
LR licencijuotas specializuotas bankas
Vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui pradėjus arba nustojus eiti savo pareigas kita ne vėliau kaip per 10 darbo dienų

https://epaslaugos.lb.lt

2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko valdybosnutarimas Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“

Bankas LR licencijuotas bankas;
LR licencijuotas specializuotas bankas
Pasikeitus vadovams kita iki asmens rinkimo ar skyrimo banko vadovu

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 34 str. 5 d.

Bankas LR licencijuotas bankas;
LR licencijuotas specializuotas bankas
Pasikeitus įmonės pavadinimui/ kodui/ buveinės adresui kita per 5 darbo dienas 

https://epaslaugos.lb.lt

2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-196 „Dėl bankų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo"

Draudikas LR licencijuota draudimo įmonė Įregistravus draudimo (perdraudimo) įmonę Juridinių asmenų registre arba pasikeitus draudimo ar perdraudimo įmonės įstatams kita per 5 darbo dienas nuo įmonės įregistravimo arba įstatų pakeitimų įregistravimo Juridinių asmenų registre

https://epaslaugos.lb.lt

 

2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-259 „Dėl Draudimo veiklos ir perdraudimo veiklos licencijavimo taisyklių, Leidimų užsienio valstybės draudimo įmonės filialo ir užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklai išdavimo" 

Draudikas LR licencijuota draudimo įmonė Pasikeitus draudimo (perdraudimo) įmonę kontroliuojantiems asmenims, joje dalyvaujančioms įmonėms ar pakankamą akcijų paketą valdantiems akcininkams kita per 30 dienų pateikti priežiūros institucijos nustatytos formos informaciją

https://epaslaugos.lb.lt

 

2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-259 „Dėl Draudimo veiklos ir perdraudimo veiklos licencijavimo taisyklių, Leidimų užsienio valstybės draudimo įmonės filialo ir užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklai išdavimo" 

Draudikas LR licencijuota draudimo įmonė Vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui pradėjus arba nustojus eiti savo pareigas kita per 10 darbo dienų

https://epaslaugos.lb.lt

 

2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“

1 2 3 4 ... 26