Lietuvos bankas
Ataskaitų teikimo kalendorius sąrašo pranešimas Ataskaitų teikimo kalendoriuje rasite visą aktualią informaciją apie finansų rinkos dalyvių teiktinas Lietuvos bankui skirtas ataskaitas, susijusias su priežiūra ir statistine atskaitomybe, bei pranešimus apie kitus įsimintinus įvykius, kuriems įvykus finansų rinkos dalyviai turi pareigą informuoti Lietuvos banką nustatyta tvarka ir forma.    
Finansų rinkos dalyvis
Ataskaitos tipas
Finansų rinkos dalyvisVerslo formaPavadinimasAtaskaitos formaAtaskaitos tipasAtaskaitos pateikimo terminasAtaskaitos pateikimo kanalasReglamentuojantis teisės aktasPapildoma informacija
Bankas Turimų ir saugomų vertybinių popierių statistinė ataskaita

VPT-01

mėnesinė per 10 darbo dienų mėnesiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2020 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. 03-143 Dėl Lietuvos banko valdybos  2014 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-205 „Dėl pinigų finansų įstaigų ir sąskaitų tvarkytojų turimų ir saugomų vertybinių popierių statistinės atskaitomybės“ pakeitimo

Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas Grupės duomenų ataskaita

G-01

ketvirtinė per 45 kalendorines dienas ketvirčiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2017 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 03-207 „Dėl grupės duomenų atskaitingųjų agentų atskaitomybės“

Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas Ataskaita mokėjimų balansui sudaryti

B-09-02

mėnesinė per 15 kalendorinių dienų ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 03-158 „Dėl statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“

Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas Ataskaita mokėjimų balansui sudaryti

B-09-01

ketvirtinė per 25 kalendorines dienas ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 03-158 „Dėl statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“

Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas Įplaukų iš užsienio bankų ir pervedimų užsienio bankams ataskaita

B-09-03

mėnesinė per 20 kalendorinių dienų mėnesiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 03-158 „Dėl statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“

Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas Finansų rinkos infrastruktūros ataskaita

FMIR01

kita pagal Pertvarkymo valdybos pareikalavimą

https://epaslaugos.lb.lt

Pertvarkymo valdybos reikalavimas

Bankas Finansų rinkos infrastruktūros ataskaita

FMIR01

metinė pagal Pertvarkymo valdybos pareikalavimą

https://epaslaugos.lb.lt

Pertvarkymo valdybos reikalavimas

Bankas Dalis pertvarkymo informacijos šablonų pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/1624

CIR01

kita pagal Pertvarkymo valdybos pareikalavimą

https://epaslaugos.lb.lt

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1624

Bankas Dalis pertvarkymo informacijos šablonų pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/1624

CIR01

metinė pagal Pertvarkymo valdybos pareikalavimą

https://epaslaugos.lb.lt

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1624

Bankas Informacijos apie minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą (MREL) teikimas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/763

MREL_DCT

ketvirtinė pagal Pertvarkymo valdybos pareikalavimą

LB ataskaitų priėmimo sistema

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/763

Atgal 1 2 3 4 5 6 ... 33 Pirmyn