Lietuvos bankas
Ataskaitų teikimo kalendorius sąrašo pranešimas Ataskaitų teikimo kalendoriuje rasite visą aktualią informaciją apie finansų rinkos dalyvių teiktinas Lietuvos bankui skirtas ataskaitas, susijusias su priežiūra ir statistine atskaitomybe, bei pranešimus apie kitus įsimintinus įvykius, kuriems įvykus finansų rinkos dalyviai turi pareigą informuoti Lietuvos banką nustatyta tvarka ir forma.   Pateikti atsiliepimą  Turintiems klausimų
Finansų rinkos dalyvis
Ataskaitos tipas
Finansų rinkos dalyvisVerslo formaPavadinimasAtaskaitos formaAtaskaitos tipasAtaskaitos pateikimo terminasAtaskaitos pateikimo kanalasReglamentuojantis teisės aktasPapildoma informacija
Centrinė kredito unija Duomenys apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas

PRDB

kita iki pateikiant kredito duomenis, per 2 darbo dienas po įvykio arba per 8 darbo dienas mėnesiui pasibaigus

https://dslitas.lb.lt/ndps/

Lietuvos banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 03-65 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

Atskaitomybės reikalavimų periodiškumas (pasikeitus arba mėnesinis) nurodytas PRDB tvarkymo taisyklių 1 priede.
Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas Duomenys apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas

PRDB

kita iki pateikiant kredito duomenis, per 2 darbo dienas po įvykio arba per 8 darbo dienas mėnesiui pasibaigus

https://dslitas.lb.lt/ndps/

Lietuvos banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 03-65 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

Atskaitomybės reikalavimų periodiškumas (pasikeitus arba mėnesinis) nurodytas PRDB tvarkymo taisyklių 1 priede.
Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Kredito unija Pinigų finansų įstaigos balanso sumažinta statistinė ataskaita

PFĮ-03

ketvirtinė per 5 darbo dienas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-27 „Dėl pinigų finansų įstaigų balanso statistinės atskaitomybės“

Atskaitomybės reikalavimai taikomi, kai turtas yra mažesnis kaip 100 mln. eurų.
Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Centrinė kredito unija Pinigų finansų įstaigos balanso sumažinta statistinė ataskaita

PFĮ-03

ketvirtinė per 5 darbo dienas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-27 „Dėl pinigų finansų įstaigų balanso statistinės atskaitomybės“

Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas Pinigų finansų įstaigos balanso sumažinta statistinė ataskaita

PFĮ-03

ketvirtinė per 5 darbo dienas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-27 „Dėl pinigų finansų įstaigų balanso statistinės atskaitomybės“

Atskaitomybės reikalavimai taikomi, kai turtas yra mažesnis kaip 100 mln. eurų.
Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Kredito unija Pinigų finansų įstaigos palūkanų normų statistinė ataskaita

PFĮ-02

ketvirtinė I dalies pateikimo terminas – per 11 darbo dienų ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus; II dalies pateikimo terminas – išsamios ir sumažintos PFĮ balanso statistinės atskaitomybės atvejais atitinkamai per 8 ir 5 darbo dienas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-28 „Dėl pinigų finansų įstaigų palūkanų normų statistinės atskaitomybės“

Ketvirtinio periodiškumo atskaitomybės reikalavimai taikomi, kai taikomi sumažintos PFĮ balanso statistinės atskaitomybės reikalavimai.
Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Kredito unija Pinigų finansų įstaigos palūkanų normų statistinė ataskaita

PFĮ-02

mėnesinė I dalies pateikimo terminas – per 11 darbo dienų ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus; II dalies pateikimo terminas – išsamios ir sumažintos PFĮ balanso statistinės atskaitomybės atvejais atitinkamai per 8 ir 5 darbo dienas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-28 „Dėl pinigų finansų įstaigų palūkanų normų statistinės atskaitomybės“

Mėnesinio periodiškumo atskaitomybės reikalavimai taikomi, kai taikomi išsamios PFĮ balanso statistinės atskaitomybės reikalavimai.
Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Centrinė kredito unija Pinigų finansų įstaigos palūkanų normų statistinė ataskaita

PFĮ-02

ketvirtinė I dalies pateikimo terminas – per 11 darbo dienų ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus; II dalies pateikimo terminas – išsamios ir sumažintos PFĮ balanso statistinės atskaitomybės atvejais atitinkamai per 8 ir 5 darbo dienas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-28 „Dėl pinigų finansų įstaigų palūkanų normų statistinės atskaitomybės“

Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas Pinigų finansų įstaigos palūkanų normų statistinė ataskaita

PFĮ-02

ketvirtinė I dalies pateikimo terminas – per 11 darbo dienų ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus; II dalies pateikimo terminas – išsamios ir sumažintos PFĮ balanso statistinės atskaitomybės atvejais atitinkamai per 8 ir 5 darbo dienas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-28 „Dėl pinigų finansų įstaigų palūkanų normų statistinės atskaitomybės“

Ketvirtinio periodiškumo atskaitomybės reikalavimai taikomi, kai taikomi sumažintos PFĮ balanso statistinės atskaitomybės reikalavimai.
Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Bankas Pinigų finansų įstaigos palūkanų normų statistinė ataskaita

PFĮ-02

mėnesinė I dalies pateikimo terminas – per 11 darbo dienų ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus; II dalies pateikimo terminas – išsamios ir sumažintos PFĮ balanso statistinės atskaitomybės atvejais atitinkamai per 8 ir 5 darbo dienas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-28 „Dėl pinigų finansų įstaigų palūkanų normų statistinės atskaitomybės“

Mėnesinio periodiškumo atskaitomybės reikalavimai taikomi, kai taikomi išsamios PFĮ balanso statistinės atskaitomybės reikalavimai.
Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Atgal 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 33 Pirmyn