Lietuvos bankas
Ataskaitų teikimo kalendorius sąrašo pranešimas Ataskaitų teikimo kalendoriuje rasite visą aktualią informaciją apie finansų rinkos dalyvių teiktinas Lietuvos bankui skirtas ataskaitas, susijusias su priežiūra ir statistine atskaitomybe, bei pranešimus apie kitus įsimintinus įvykius, kuriems įvykus finansų rinkos dalyviai turi pareigą informuoti Lietuvos banką nustatyta tvarka ir forma.   Pateikti atsiliepimą  Turintiems klausimų
Finansų rinkos dalyvis
Ataskaitos tipas
Finansų rinkos dalyvisVerslo formaPavadinimasAtaskaitos formaAtaskaitos tipasAtaskaitos pateikimo terminasAtaskaitos pateikimo kanalasReglamentuojantis teisės aktasPapildoma informacija
Bankas Pinigų srautų ataskaita

X37

metinė per 4 mėn. metams pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

2014 m. spalio 17 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-190

Kredito unija Kredito unija Likvidumo rodiklio ataskaita

A28

mėnesinė per 7 dienas mėnesiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

2018 m. spalio 30 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-206 „Dėl kredito unijų likvidumo rodiklio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“

Kredito unija Kredito unija Nebalansiniai straipsniai

A12

ketvirtinė per 7 dienas ketvirčiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 35 „Dėl finansinių ataskaitų formų patvirtinimo“ 

Kredito unija Kredito unija Balansinė ataskaita

A13

ketvirtinė per 7 dienas ketvirčiui pasibaigus

LB ataskaitų priėmimo sistema

2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 35 „Dėl finansinių ataskaitų formų patvirtinimo“ 

 

Atgal 1 ... 30 31 32 33