Lietuvos bankas

Reikalavimai darbo vietai

 • Windows (7 ir naujesnė) operacinė sistema;
 • Windows operacinės sistemos komponentė Microsoft .NETframework v 4.5;
 • interneto ryšys;
 • Internet Explorer naršyklė;
 • LB-LITAS-ROOT-CA, LB-LITAS-CA sertifikatai;
 • LB ActiveX komponentė Xsign (Registry šakoje HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\XSign.Sign turi būti nurodytos defaultPkiDomain reikšmės http://litas.lb.lt arba https://dslitas.lb.lt priklausomai nuo to, kuris adresas naudojamas konfigūravimo faile).

Sertifikatų ir komponentės klausimais

Programų įrangos diegimas

 • Atsisiunčiame programų įrangą, skirtą ataskaitoms pildyti ir perduoti;
 • atsisiųstą failą išarchyvuojame;
 • atidarome išarchyvuotą failą ir nukopijuojame reikiamą konfigūravimo failą iš:
  • katalogų „config“ „real“ „tarpbank“, jei duomenis teiksime į produkcinę sritį ir darbo vieta yra prijungta prie tarpbankinio tinklo;
  • katalogo „config“ „real“ „www“, jei duomenis teiksime į produkcinę sritį ir darbo vieta nėra prijungta prie tarpbankinio tinklo, t. y. bus naudojami viešieji tinklai;
  • katalogo „config“ „test“ „tarpbank“, jei duomenis teiksime į testavimo sritį ir darbo vieta yra prijungta prie tarpbankinio tinklo;
  • katalogo „config“ „test“ „www“, jei duomenis teiksime į testavimo sritį ir darbo vieta nėra prijungta prie tarpbankinio tinklo, t. y. bus naudojami viešieji tinklai;
 • nukopijuotą konfigūravimo failą įkeliame į atsisiųstą ir išarchyvuotą katalogą prie programos įjungimo failo (su plėtiniu .exe);
 • darbui su programa atidarome failą (su plėtiniu .exe).

Papildoma informacija

Kontaktai

[email protected]

[[#ex]]

BPA duomenų įvedimo programa

Programinė įranga, skirta ataskaitoms pateikti XBRL failais. Galima pateikti šias ataskaitas:

 • A18 Pelno  paskirstymo ataskaita,
 • A36 Hipotekinių kreditų ir kito papildomo turto ataskaita,
 • A39 Palūkanų normos spragos apskaičiavimo ataskaita,
 • A46 Bankrutuojančio (bankrutavusio) banko ataskaita,
 • X37 Pinigų srautų ataskaita.

Programinė įranga produkcinei sričiai (atnaujinta 2020-10-09) bpa_lt_valiuta_NETFramework_4_5.zip (3.5 MB download icon)


CRD duomenų įvedimo programa

Programinė įranga, skirta ataskaitoms pateikti XBRL failais. Galima pateikti šias ataskaitas:

 • X02, K02 FINREP,
 • X03, K03 Suvaržyto turto ataskaita (Asset encumberance),
 • X04, K04 Papildomų likvidumo stebėsenos priemonių ataskaita (Additional liquidity monitoring metrics),
 • X05, K05 Finansavimo planai (Funding plans),
 • X06, K06 Palyginamoji analizė (Benchmarking),
 • X12, K12 COREP (Nuosavos lėšos) (Own funds),
 • X13, K13 COREP (Didelės pozicijos) (Large exposure),                   
 • X14, K14 COREP (Grynasis stabilaus finansavimo rodiklis) (Stable funding),
 • X15, K15 COREP (Padengimas likvidžiuoju turtu) (Liquidity coverage),                
 • X16, K16 COREP (Finansiniai svertai) (Leverage ratio),
 • X17, K17  COVID 19 Moratoriumo (COVID 19 Moratoria),
 • K18 – Remuneration Benchmarking,
 • X19, K19 – COREP (Specialūs informacijos teikimo reikalavimai rinkos rizikos atveju) (Specific reporting requirements for market risk).

Ataskaitos, kurių kodai prasideda X, skirtos individualiai informacijai.

Ataskaitos, kurių kodai prasideda K, skirtos konsoliduotai informacijai.

Programinė įranga produkcinei sričiai (atnaujinta 2021-08-02) CRD_IV_NetFramework45.zip (451.7 KB download icon)

Papildoma informacija


PFI duomenų įvedimo programa

Programinė įranga, skirta ataskaitoms pateikti XML failais. Galima pateikti šias ataskaitas:

 • E01 Balanso statistinė ataskaita PFI-01 (atsargos),
 • E03 Balanso statistinė ataskaita PFI-01 (koregavimas dėl perkainojimo),
 • E04 Balanso statistinė ataskaita PFI-01 (perklasifikavimas ir kitoks koregavimas),
 • E05 Naujų paskolų bei indėlių sumos ir jų palūkanų normos,
 • E06 Paskolų bei indėlių likučių palūkanų normos,
 • E09 Mokėjimų statistinė ataskaita (0607),
 • E10 Balanso statistinė ataskaita PFI-01 (vertybiniais popieriais pakeistos arba kitaip perduotos paskolos),
 • E11 Makroprudencinės ataskaitos (MPA-01),
 • E12 Pakeitimų vertybiniais popieriais bendrovės balanso statistinės ataskaitos PVP-01 forma,
 • E15 Pinigų finansų įstaigos palūkanų normų statistinės ataskaitos PFĮ-02 forma (I dalis),
 • E16 Pinigų finansų įstaigos palūkanų normų statistinės ataskaitos PFĮ-02 forma (II dalis),
 • E17 Pinigų finansų įstaigos balanso sumažintos statistinės ataskaitos PFĮ-03 forma,
 • S71 Ataskaita mokėjimų balansui sudaryti (B-09-02),
 • S72 Ataskaita mokėjimų balansui sudaryti (B-09-01),
 • B62 Privalomųjų atsargų apskaičiavimas bankams,
 • B66 Apskaičiuotos privalomosios atsargos (iš PFĮ-03).

Programinė įranga produkcinei sričiai (atnaujinta 2021-02-09) PFI.zip (95.7 KB download icon)


SA duomenų įvedimo programa

Programinė įranga, skirta ataskaitoms pateikti XBRL failais. Galima pateikti šias ataskaitas:

 • S55 Užsienio valiutos rinkos statistinė ataskaita (F0603),
 • S57 Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi statistinė ataskaita (F0601),
 • S70 Įplaukų iš užsienio bankų ir pervedimų užsienio bankams ataskaita (B-09-03).

Programinė įranga produkcinei sričiai (atnaujinta 2020-10-09) sa_Framework_4_5_lt.zip (2.5 MB download icon)


KU duomenų įvedimo programa

Programinė įranga, skirta ataskaitoms pateikti XBRL failais. Galima pateikti šias ataskaitas:

 • A06 Užsienio valiutų pozicijų ataskaita,
 • A12 Nebalansiniai straipsniai,
 • A13 Balansinė ataskaita,
 • A18 Kredito unijų kapitalo pakankamumo ataskaita,
 • A19 Pelno ( nuostolio ) ataskaita,
 • A20 Paskolų vertės pokyčių ataskaita,
 • A23 Kita papildoma informacija,
 • A25 Papildoma informacija apie kredito uniją,
 • A26 Didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų ataskaita,
 • A27 Bankrutuojančios (bankrutavusios) kredito unijos ataskaita,
 • A28 Likvidumo rodiklio ataskaita.

Programinė įranga produkcinei sričiai (atnaujinta 2021-01-05) ku_Framework_4_5.zip (3 MB download icon)

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-02