Lietuvos bankas

Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė (JK) nebėra laikoma Europos Sąjungos (ES) nare ir jai iki 2020 m. gruodžio 31 d. bus taikomas pereinamasis laikotarpis, per kurį ES ir JK turės susitarti dėl tolesnių santykių. Šių derybų rezultatas – turės būti įteisintas būsimas bendradarbiavimas  tarp ES ir JK, tikėtina, sudarant laisvosios prekybos susitarimą (angl. Free Trade Agreement) iki 2020 m. pabaigos. JK turi teisę kreiptis į Europos Komisiją dėl pereinamojo laikotarpio pratęsimo vieniems ar dvejiems metams,  kreiptis turėtų  ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 1 d.

Vadovaujantis Susitarimo dėl JK išstojimo iš ES sąlygomis, pereinamuoju laikotarpiu, t. y. 2020 m. vasario 1 d.–gruodžio 31 d., JK bus taikoma ES teisė, tačiau bus apribotas jos dalyvavimas ES institucijų veikloje.

Pereinamuoju laikotarpiu skundų ir ginčų tarp vartotojų ir JK registruotų finansinių paslaugų teikėjų nagrinėjimo, licencijų išdavimo ir finansinių produktų platinimo bei paslaugų teikimo tvarka nesikeis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-26