Lietuvos bankas

2020 m. gruodžio 31 d. baigėsi Jungtinės Karalystės (JK) išstojimo iš Europos Sąjungos (ES) pereinamasis laikotarpis. JK laikoma trečiąja šalimi, kurios teritorijoje nebetaikoma ES teisė.
Nuo 2021 m. sausio 1 d. JK ir ES (toliau – Šalys) santykius apibrėžia 2020 m. gruodžio 24 d. pasiektas Šalių prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas. Kaip ir kiti ES laisvosios prekybos susitarimai su trečiosiomis šalimis, ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas apima nuostatas dėl finansinių paslaugų. Susitarimu abi Šalys įsipareigoja:
- Išlaikyti savo rinkas atviras viena kitos operatoriams, kurie nori teikti paslaugas įsteigdami savo įmones.
- Užtikrinti, kad jų teritorijose būtų įgyvendinami ir taikomi tarptautiniu lygmeniu sutarti finansinių paslaugų sektoriaus standartai.
- Siekti iki 2021 m. kovo mėn. susitarti dėl Susitarimo memorandumo (angl. Memorandum of Understanding), kuriuo būtų nustatoma bendradarbiavimo finansinių paslaugų reguliavimo srityje sistema.
Be to, Šalys išsaugo teisę priimti arba toliau taikyti priemones, orientuotas į prudencinius, t. y. rizikos ribojimo tikslus, pavyzdžiui, siekiant išsaugoti finansinį stabilumą ir finansų rinkų vientisumą.
Plačiau apie pasiektą ES ir JK bendradarbiavimo susitarimą žr. Europos Komisijos interneto svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-18