Lietuvos bankas
2020-12-18
11

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinėje Karalystėje (JK) nustos galioti Europos Sąjungos (ES) teisė ir nuo tos dienos JK finansų įstaigos, neturinčios galiojančio ES finansų rinkos priežiūros institucijų leidimo, neteks teisės teikti paslaugas ES.

Nuo 2020 m. vasario 1 d. JK nebėra ES narė, tačiau iki 2020 m. gruodžio 31 d. jai taikomas pereinamasis laikotarpis, kurio metu JK ir toliau vadovaujasi ES teise bei laikosi ES taisyklių. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, nepaisant derybų rezultato, JK įgaus trečiosios šalies statusą.

Lietuvos bankas atkreipia finansinių paslaugų vartotojų dėmesį, kad finansinių paslaugų teikėjai savo ES klientams turi tinkamai ir išsamiai paaiškinti apie teikiamų paslaugų prieinamumą ir jų tęstinumą bei galimus pokyčius, 2021 m. sausio 1 d. pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. Įmonių, turinčių teisę teikti paslaugas Lietuvoje, sąrašą galite rasti čia. Jei vis dėlto klientai negautų informacijos iš savo paslaugų teikėjų, rekomenduotume, kad jie patys susisiektų su savo finansų įstaigomis su prašymu pateikti informaciją apie paslaugų tęstinumą.

Kokie pokyčiai laukia vartotojų įvykus Brexitui be susitarimo?
Draudimo paslaugos. Draudimo paslaugų teikimas yra tiesiogiai susijęs su draudiko prisiimama draudimo rizika ir jos buvimo vieta. Ši vieta nustatoma pagal draudimo objekto, pvz., nekilnojamojo turto, buvimo vietą, transporto priemonės registravimo vietą, draudėjo gyvenamąją vietą ir pan. Taigi, jei draudimo rizika įvykus Brexitui bus kurioje nors Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyje, JK draudimo bendrovė, ketinanti apdrausti tokią riziką, privalės būti įsteigusi filialą toje EEE šalyje.

Mokėjimo paslaugos. Norėdamos toliau teikti finansines paslaugas ES, JK finansų įstaigos turės šias paslaugas siūlyti per subjektus, įsteigtus ES. Dauguma JK finansų įstaigų, kurios planuoja toliau aktyviai siūlyti savo paslaugas ES, įsteigė atitinkamus subjektus ir gavo leidimus teikti savo paslaugas ES. 

Tuo atveju, jei JK finansų įstaigos nusprendžia nutraukti savo veiklą ES, jos iki pereinamojo laikotarpio pabaigos privalo nutraukti tokių klientų sutartis nepažeisdamos vartotojų teisių. Vartotojai, turintys banko sąskaitų tokiose įstaigose, gali šias sąskaitas pasilikti (plačiau skaitykite čia). Tačiau vartotojai turėtų atsižvelgti į galimą skirtingą taikomo indėlio apsaugą (plačiau čia). ES vartotojai, kurie pageidautų uždaryti JK finansų įstaigoje turimą sąskaitą, apie tai turi informuoti savo mokėjimo paslaugų teikėją ir nurodyti banko sąskaitą, į kurią turi būti pervestos lėšos.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. keičiasi reikalavimai, taikomi mokėjimo nurodymams, kai mokėjimai vykdomi tarp ES ir JK (plačiau skaitykite čia).

Investicinės paslaugos. Nuo 2021 m. sausio 1 d. JK įsteigtos finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės turės teisę siūlyti ir teikti paslaugas neprofesionaliesiems investuotojams ES valstybėse narėse, įskaitant ir Lietuvos Respubliką, tik įsteigusios filialą toje valstybėje narėje, kurioje ketina vykdyti veiklą. Atkreipiame dėmesį, kad teisės aktai nedraudžia neprofesionaliesiems klientams ir klientams, pripažintiems profesionaliaisiais, savo išimtine iniciatyva kreiptis į trečiosiose valstybėse įsteigtas finansų maklerio įmones dėl naudojimosi jų teikiamomis investicinėmis paslaugomis. Tokiu atveju šiai trečiosios valstybės įmonei netaikomas reikalavimas įsteigti filialą norint teikti investicines paslaugas šiems asmenims, įskaitant santykius, susijusius su šių investicinių paslaugų teikimu. Atkreipiame dėmesį, kad investuotojai turi tinkamai įsivertinti visas su tokiu sprendimu susijusias rizikas.

Neprofesionaliojo kliento arba profesionaliuoju pripažinto kliento iniciatyva nesuteikia trečiosios valstybės įmonei teisės kitaip negu per Lietuvos Respublikoje įsteigtą filialą siūlyti naujų investicinių produktų ar paslaugų šiam klientui. Atkreipiame dėmesį, kad tokių paslaugų teikimas reguliuojamas pagal trečiosios valstybės teisės aktus, o kilę nesutarimai dėl teikiamų paslaugų ir (arba) sutarties sąlygų vykdymo turėtų būti sprendžiami kreipiantis į trečiojoje valstybėje įsteigtos finansų maklerio įmonės priežiūros instituciją.

Brexito poveikis finansinių paslaugų vartotojų apsaugai
Įvykus Brexitui, Lietuvos bankas ir toliau nagrinės ginčus tarp vartotojų ir JK įsisteigusių finansų rinkos dalyvių, kai tarp jų sudarytoms sutartims dėl finansinių paslaugų teikimo bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė, išskyrus atvejus, kai Lietuvos bankas nebus įgaliotas nagrinėti kilusio ginčo dėl kitų aplinkybių.

Kaip netapti sukčių auka pereinamuoju laikotarpiu ar jam pasibaigus?
Atkreipiame dėmesį, kad, artėjant JK išstojimo iš ES pereinamojo laikotarpio pabaigai, gali suaktyvėti apgavystės pagal tam tikras schemas siekiant pasinaudoti Brexito padėtimi, todėl primename ir patariame:

  • atidžiai ir atsargiai vertinkite visus netikėtus skambučius, el. laiškus ir pranešimus;
  • bankas ar kita įmonė, teikianti finansines paslaugas, niekada neprašys Jūsų PIN kodo, slaptažodžio, kitų jautrių duomenų ar pervesti pinigus į kitą sąskaitą;
  • įsidėmėkite – teisėtai veikiantis bankas ar finansinių paslaugų įmonė nespaus veikti greitai – visuomet Jums duos laiko pagalvoti ir pateiks visą reikiamą ar prašomą informaciją;
  • visada patikrinkite internetinę nuorodą ir įmonės kontaktinius duomenis, peržiūrėkite Lietuvos banko skelbiamus kenkėjiškų įmonių sąrašus (plačiau čia) – taip įsitikinsite, ar bendraujate su realia ir teisėtai veikiančia įmone; 
  • jei gausite įtartiną el. laišką, išplėskite siuntėjo adreso sritį pranešimo viršuje – jei tai kenkėjiškas laiškas, siuntėjo el. pašto adresas gali būti užpildytas atsitiktiniais skaičiais arba parašytas klaidingai;
  • atkreipkite dėmesį, kad sukčiai dažnai klonuoja el. laiškus ir el. pašto adresus taip, kad jie atrodytų tikri;
  • jei Jums kyla abejonių dėl skambučių, el. laiškų turinio, pasitikrinkite informaciją tiesiogiai kreipdamiesi į savo finansinių paslaugų teikėją. Visada naudokite kontaktinę informaciją, kuria galite pasitikėti, pavyzdžiui, telefono numerį, nurodytą banko ataskaitoje arba politikos dokumentuose, el. bankininkystės platformoje.

Daugiau informacijos:
Lietuvos banko parengti dažnai užduodami klausimai dėl Brexito
Europos bankininkystės institucijos informacija finansinių paslaugų vartotojams