Lietuvos bankas

Lietuvos bankas išduoda teisę teikti finansines paslaugas suteikiančias licencijas Lietuvos Respublikoje įsteigtiems subjektams.

Teisę teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje taip pat turi kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotas licencijas turintys subjektai.

Finansų rinkų dalyvių licencijų paieška

Tipas
Data
Paslauga
Sprendimo priėmėjas

[[#ex]]

Telefonai pasiteiravimui

Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Licencijavimo skyrius
Ramunė Viršilienė, tel. (8 5) 268 0960, el. p. [email protected]

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-30