Lietuvos bankas

Lietuvos bankas nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo. Ginčai Lietuvos banke nagrinėjami remiantis Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 47 straipsniu ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 03-23 patvirtintomis Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklėmis.

2022 m. išnagrinėjome 608 ginčus tarp vartotojų ir finansų rinkos dalyvių

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2023-04-28
XLSX

Ginčų tarp vartotojų ir finansų rinkos dalyvių pasiskirstymas pagal paslaugas 2022 m.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2023-06-16
XLSX

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-22