Lietuvos bankas

Lietuvoje veikiančių investicinių fondų turtas pagal finansines priemones: indėlius ir paskolų reikalavimus, skolos vertybinius popierius, nuosavybės priemones, investicinių fondų vienetus (akcijas), išvestines finansines priemones, nefinansinį turtą ir likusį turtą.
Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2019 - 11 2019 - 12 2020 - 01 2020 - 02 2020 - 03 2020 - 04 2020 - 05 2020 - 06 2020 - 07 2020 - 08 2020 - 09 2020 - 10 2020 - 11
Investicinių fondų turtas, iš viso 1 310,4 1 335,3 1 338,7 1 366,6 1 318,4 1 326,5 1 324,0 1 344,7 1 328,8 1 379,9 1 373,3 1 409,1 1 438,4
Indėliai ir paskolų reikalavimai 236,3 244,6 265,5 294,9 275,4 268,7 258,6 261,6 264,3 266,1 277,7 309,0 328,4
Skolos vertybiniai popieriai 304,2 294,9 301,3 319,4 327,5 329,0 327,2 326,8 320,5 320,3 314,3 315,9 295,4
Nuosavybės priemonės 367,3 378,4 372,9 363,2 342,3 356,4 363,8 376,4 361,5 342,9 356,8 361,4 384,9
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 96,9 104,6 98,1 93,6 86,6 89,1 89,6 102,0 105,2 109,1 120,0 120,5 121,2
Išvestinės finansinės priemonės, nefinansinis turtas ir likęs turtas 305,8 312,7 300,9 295,5 286,6 283,2 284,8 277,9 277,4 341,4 304,4 302,3 308,4
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29