Lietuvos bankas

Lietuvoje veikiančių investicinių fondų turtas pagal finansines priemones: indėlius ir paskolų reikalavimus, skolos vertybinius popierius, nuosavybės priemones, investicinių fondų vienetus (akcijas), išvestines finansines priemones, nefinansinį turtą ir likusį turtą.
Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - 07 sorting 2020 - 08 sorting 2020 - 09 sorting 2020 - 10 sorting 2020 - 11 sorting 2020 - 12 sorting 2021 - 01 sorting 2021 - 02 sorting 2021 - 03 sorting 2021 - 04 sorting 2021 - 05 sorting 2021 - 06 sorting 2021 - 07
Investicinių fondų turtas, iš viso 1 332,5 1 386,2 1 379,0 1 441,2 1 491,2 1 584,5 1 596,4 1 595,1 1 650,9 1 676,3 1 723,9 1 755,6 1 758,8
Indėliai ir paskolų reikalavimai 267,1 269,8 282,9 318,0 340,3 357,7 372,7 374,0 398,3 392,4 404,0 419,7 416,9
Skolos vertybiniai popieriai 321,4 322,5 313,9 316,7 294,5 306,6 311,7 314,7 319,5 331,1 333,3 303,1 306,9
Nuosavybės priemonės 363,8 346,5 361,5 377,4 410,3 463,8 458,1 463,9 480,6 495,3 515,8 520,2 519,1
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 105,2 109,1 120,0 123,6 127,3 145,8 148,3 148,5 147,9 149,2 151,2 187,8 184,7
Išvestinės finansinės priemonės, nefinansinis turtas ir likęs turtas 275,0 338,3 300,6 305,6 318,8 310,6 305,6 294,0 304,6 308,3 319,5 324,8 331,2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29