Lietuvos bankas

Lietuvoje veikiančių investicinių fondų turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones, šių priemonių išleidėjo rezidentiškumą, sektorių ir kt.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Investicinių fondų atskaitingieji sektoriai
Investicinių fondų balanso straipsniai
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė
Priešingos šalies sektorius

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - 12 sorting 2022 - 01 sorting 2022 - 02 sorting 2022 - 03 sorting 2022 - 04 sorting 2022 - 05 sorting 2022 - 06 sorting 2022 - 07 sorting 2022 - 08 sorting 2022 - 09 sorting 2022 - 10 sorting 2022 - 11 sorting 2022 - 12
Akcijų fondų išleisti IF vienetai (akcijos) (likučiai)
IFS.M.PB.N.10__.L30.A.1.00.000.000.E.SR
312,7 298,8 284,2 289,3 283,7 291,1 292,2 295,9 293,0 284,0 288,8 294,5 288,5
Akcijų fondų išleisti IF vienetai (akcijos) (sandoriai)
IFS.M.PB.N.10__.L30.A.4.00.000.000.E.SR
−2,2 0,5 −7,2 −0,3 4,5 8,0 6,8 0,8 0,0 0,0 1,9 0,1 0,4
Obligacijų fondų išleisti IF vienetai (akcijos) (likučiai)
IFS.M.PB.N.20__.L30.A.1.00.000.000.E.SR
62,9 64,8 63,9 67,8 67,9 64,6 62,6 65,6 65,3 65,0 65,7 68,3 69,2
Obligacijų fondų išleisti IF vienetai (akcijos) (sandoriai)
IFS.M.PB.N.20__.L30.A.4.00.000.000.E.SR
2,7 2,2 0,3 3,8 0,5 −3,4 −0,1 0,7 −0,6 −0,1 1,1 1,7 0,9
Mišriųjų fondų išleisti IF vienetai (akcijos) (likučiai)
IFS.M.PB.N.30__.L30.A.1.00.000.000.E.SR
71,9 77,2 85,0 92,9 90,3 92,5 96,9 110,8 113,6 115,7 115,7 115,4 118,1
Mišriųjų fondų išleisti IF vienetai (akcijos) (sandoriai)
IFS.M.PB.N.30__.L30.A.4.00.000.000.E.SR
17,5 4,2 4,2 4,2 3,4 3,4 3,4 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,4
Nekilnojamojo turto fondų išleisti IF vienetai (akcijos) (likučiai)
IFS.M.PB.N.40__.L30.A.1.00.000.000.E.SR
999,1 1 009,5 1 013,6 1 026,2 1 011,7 1 037,6 1 058,0 1 066,7 1 070,8 1 052,8 1 056,7 1 052,4 1 115,9
Nekilnojamojo turto fondų išleisti IF vienetai (akcijos) (sandoriai)
IFS.M.PB.N.40__.L30.A.4.00.000.000.E.SR
20,1 8,2 2,7 4,2 −19,6 6,9 9,5 2,7 3,0 −22,5 4,4 2,2 9,7
Rizikos draudimo ir kitų fondų išleisti IF vienetai (akcijos) (likučiai)
IFS.M.PB.N.5060.L30.A.1.00.000.000.E.SR
446,7 440,9 439,3 465,6 475,0 482,8 479,1 495,2 503,1 522,4 523,7 526,2 558,7
Rizikos draudimo ir kitų fondų išleisti IF vienetai (akcijos) (sandoriai)
IFS.M.PB.N.5060.L30.A.4.00.000.000.E.SR
8,1 0,6 1,6 18,6 5,6 8,8 4,1 11,6 9,8 25,7 2,3 1,1 6,0
Investicinių fondų turtas (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A00.A.1.00.000.000.E.SR
2 318,2 2 316,5 2 336,6 2 381,9 2 374,2 2 407,0 2 467,1 2 510,1 2 535,1 2 538,5 2 553,9 2 567,7 2 678,6
Investicinių fondų turtas (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A00.A.4.00.000.000.E.SR
91,3 22,0 21,9 24,4 −2,9 23,0 49,7 17,6 28,0 8,1 15,9 11,0 14,5
Investicinių fondų turimi indėliai ir paskolų reikalavimai (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A20.A.1.00.000.000.E.SR
527,5 515,1 516,1 516,3 504,5 515,4 528,5 532,0 552,1 563,8 581,1 571,8 573,1
Investicinių fondų turimi indėliai ir paskolų reikalavimai (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A20.A.4.00.000.000.E.SR
22,5 −12,3 1,8 −0,1 −13,5 11,7 11,3 2,7 19,4 10,5 17,9 −7,3 2,8
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.1.00.000.000.E.SR
449,9 459,1 450,2 464,5 462,1 449,5 441,4 450,3 461,2 454,0 454,9 462,2 428,0
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.1.10.000.000.E.SR
390,4 399,3 390,9 405,7 399,2 386,8 377,7 385,9 395,9 388,5 390,2 397,3 361,5
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - PFĮ (bankų) (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.1.10.100.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - valdžios (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.1.10.210.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - draudimo bendrovių ir pensijų fondų (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.1.10.230.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - ne finansų bendrovių (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.1.10.240.000.E.SR
370,5 379,4 374,0 388,9 383,0 372,4 362,7 370,6 380,8 373,3 374,7 381,2 351,0
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - investicinių fondų, kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų ir priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.1.10.289.000.E.SR
19,9 19,9 16,9 16,7 16,2 14,4 15,0 15,3 15,1 15,2 15,5 15,6 10,0
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.1.20.000.000.E.SR
52,9 53,0 53,2 53,1 57,1 56,8 57,7 58,1 59,2 59,7 58,8 59,1 60,4
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - PFĮ (bankų) (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.1.20.100.000.E.SR
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,8
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - valdžios (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.1.20.210.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - draudimo bendrovių ir pensijų fondų (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.1.20.230.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - ne finansų bendrovių (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.1.20.240.000.E.SR
37,8 37,7 37,1 37,2 41,3 40,9 41,3 41,6 42,7 42,7 42,9 42,9 44,1
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - investicinių fondų, kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų ir priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.1.20.289.000.E.SR
14,9 15,1 15,9 15,7 15,6 15,7 16,2 16,1 16,2 16,5 15,5 15,9 15,5
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti kitų nerezidentų (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.1.30.000.000.E.SR
6,7 6,7 6,0 5,8 5,8 5,9 6,0 6,2 6,1 5,8 5,8 5,8 6,2
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti ES šalių, nepriklausančių euro zonai (išskyrus Lietuvą), (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.1.3B.000.000.E.SR
1,5 1,7 1,6 1,7 1,9 2,2 2,4 2,9 2,9 3,0 2,9 3,0 3,0
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti JAV (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.1.US.000.000.E.SR
0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.4.00.000.000.E.SR
20,5 3,9 −14,9 12,5 −4,7 −12,6 −10,3 2,4 10,1 −8,2 0,1 8,7 −32,2
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.4.10.000.000.E.SR
20,7 3,7 −14,6 13,0 −8,7 −11,9 −11,6 2,2 9,2 −8,3 0,3 8,8 −33,2
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - PFĮ (bankų) (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.4.10.100.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - valdžios (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.4.10.210.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - draudimo bendrovių ir pensijų fondų (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.4.10.230.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - ne finansų bendrovių (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.4.10.240.000.E.SR
14,3 3,8 −11,5 13,3 −8,3 −10,1 −12,1 2,2 9,5 −8,3 0,0 8,3 −26,9
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti rezidentų - investicinių fondų, kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų ir priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.4.10.289.000.E.SR
6,4 −0,1 −3,1 −0,3 −0,5 −1,8 0,5 0,0 −0,3 0,0 0,3 0,0 −6,3
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.4.20.000.000.E.SR
0,5 0,1 0,6 −0,1 4,1 −0,9 0,9 0,3 1,0 0,3 −0,3 0,1 0,6
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - PFĮ (bankų) (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.4.20.100.000.E.SR
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 −0,1 −0,1 0,5
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - valdžios (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.4.20.210.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - draudimo bendrovių ir pensijų fondų (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.4.20.230.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - ne finansų bendrovių (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.4.20.240.000.E.SR
0,3 −0,1 0,0 0,1 4,2 −1,0 0,4 0,3 1,0 −0,1 0,0 0,0 0,3
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - investicinių fondų, kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų ir priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.4.20.289.000.E.SR
0,1 0,2 0,6 −0,2 −0,1 0,1 0,5 −0,1 0,0 0,2 −0,2 0,2 −0,1
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti kitų nerezidentų (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.4.30.000.000.E.SR
−0,7 0,1 −0,9 −0,4 −0,1 0,2 0,4 0,0 −0,1 −0,2 0,2 −0,2 0,4
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti ES šalių, nepriklausančių euro zonai (išskyrus Lietuvą), (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.4.3B.000.000.E.SR
−0,2 0,3 −0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai išleisti JAV (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A30.A.4.US.000.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 −0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.1.00.000.000.E.SR
246,4 245,5 250,1 248,7 248,3 248,3 249,0 257,3 255,4 260,0 256,5 257,1 312,7
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti rezidentų (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.1.10.000.000.E.SR
192,4 190,8 196,0 194,4 194,1 194,2 194,4 195,8 196,2 197,1 197,3 196,7 238,9
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti rezidentų - PFĮ (bankų) (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.1.10.100.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti rezidentų - ne PFĮ (ne bankų) (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.1.10.200.000.E.SR
192,4 190,8 196,0 194,4 194,1 194,2 194,4 195,8 196,2 197,1 197,3 196,7 238,9
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.1.20.000.000.E.SR
29,0 29,9 30,0 30,5 29,2 27,1 26,9 30,9 31,1 31,1 30,4 30,7 29,5
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - PFĮ (bankų) (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.1.20.100.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - ne PFĮ (ne bankų) (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.1.20.200.000.E.SR
29,0 29,9 30,0 30,5 29,2 27,1 26,9 30,9 31,1 31,1 30,4 30,7 29,5
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti kitų nerezidentų (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.1.30.000.000.E.SR
25,0 24,8 24,2 23,8 24,9 27,0 27,7 30,6 28,1 31,8 28,8 29,7 44,3
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti ES šalių, nepriklausančių euro zonai (išskyrus Lietuvą), (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.1.3B.000.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti JAV (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.1.US.000.000.E.SR
25,0 24,8 24,2 23,8 24,9 27,0 27,7 30,6 28,1 31,8 28,8 29,7 44,3
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.4.00.000.000.E.SR
9,9 4,2 9,6 2,1 3,7 3,5 5,3 4,7 −0,8 6,6 0,3 0,4 8,2
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti rezidentų (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.4.10.000.000.E.SR
4,7 2,8 9,3 2,9 2,8 3,8 3,7 1,2 1,2 1,5 0,2 0,2 5,0
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti rezidentų - PFĮ (bankų) (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.4.10.100.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti rezidentų - ne PFĮ (ne bankų) (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.4.10.200.000.E.SR
4,7 2,8 9,3 2,9 2,8 3,8 3,7 1,2 1,2 1,5 0,2 0,2 5,0
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.4.20.000.000.E.SR
4,3 1,2 0,8 0,6 0,4 −2,6 0,1 3,2 0,0 0,2 −0,8 −0,2 −1,0
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - PFĮ (bankų) (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.4.20.100.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - ne PFĮ (ne bankų) (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.4.20.200.000.E.SR
4,3 1,2 0,8 0,6 0,4 −2,6 0,1 3,2 0,0 0,2 −0,8 −0,2 −1,0
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti kitų nerezidentų (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.4.30.000.000.E.SR
1,0 0,2 −0,5 −1,4 0,5 2,3 1,6 0,4 −2,0 4,9 1,0 0,4 4,2
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti ES šalių, nepriklausančių euro zonai (išskyrus Lietuvą), (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.4.3B.000.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimi investicinių fondų vienetai (akcijos) išleisti JAV (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A52.A.4.US.000.000.E.SR
1,0 0,2 −0,5 −1,4 0,5 2,3 1,6 0,4 −2,0 4,9 1,0 0,4 4,2
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.1.00.000.000.E.SR
695,6 696,7 723,7 741,0 725,7 747,2 764,2 776,5 762,5 754,5 755,8 762,3 825,7
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos rezidentų (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.1.10.000.000.E.SR
504,1 504,7 504,0 523,4 507,8 522,9 543,3 555,5 545,0 530,9 530,5 532,0 562,0
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos rezidentų - PFĮ (bankų) (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.1.10.100.000.E.SR
1,6 1,6 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,4
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos rezidentų - draudimo bendrovių ir pensijų fondų (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.1.10.230.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos rezidentų - ne finansų bendrovių (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.1.10.240.000.E.SR
434,2 430,0 424,6 438,4 440,4 454,7 474,6 481,0 472,2 459,8 459,3 460,7 486,9
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos rezidentų - kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.1.10.290.000.E.SR
68,3 73,2 78,0 83,6 66,1 66,8 67,4 73,3 71,6 70,0 70,0 70,0 73,7
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.1.20.000.000.E.SR
120,1 121,8 120,8 120,5 120,9 127,7 130,3 130,1 129,3 133,7 131,5 132,7 173,3
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - PFĮ (bankų) (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.1.20.100.000.E.SR
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - draudimo bendrovių ir pensijų fondų (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.1.20.230.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - ne finansų bendrovių (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.1.20.240.000.E.SR
113,8 115,4 115,1 114,9 115,3 122,1 124,8 124,5 123,9 128,2 126,0 127,2 167,6
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.1.20.290.000.E.SR
6,2 6,3 5,6 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 4,9 5,0 4,9 5,0 5,2
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos kitų nerezidentų (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.1.30.000.000.E.SR
71,4 70,2 98,9 97,1 97,0 96,6 90,6 90,9 88,2 89,9 93,9 97,6 90,4
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos ES šalių, nepriklausančių euro zonai (išskyrus Lietuvą), (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.1.3B.000.000.E.SR
18,8 18,5 49,5 49,5 50,1 50,6 44,2 43,4 42,8 42,2 41,8 42,3 48,0
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos JAV (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.1.US.000.000.E.SR
29,0 27,6 28,7 28,3 28,1 27,7 28,7 30,4 28,4 33,4 38,2 39,8 27,2
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.4.00.000.000.E.SR
6,7 1,7 26,2 −1,1 −3,5 3,1 4,4 2,7 −8,7 −8,2 −1,7 4,7 11,8
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos rezidentų (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.4.10.000.000.E.SR
3,9 −0,5 −5,2 −0,3 −3,6 2,3 2,2 3,9 −5,7 −11,3 −0,2 2,9 1,7
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos rezidentų - PFĮ (bankų) (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.4.10.100.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 −0,1
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos rezidentų - draudimo bendrovių ir pensijų fondų (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.4.10.230.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos rezidentų - ne finansų bendrovių (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.4.10.240.000.E.SR
3,9 −0,4 −5,2 −0,3 −3,3 2,5 2,5 3,9 −5,7 −11,3 −0,1 3,0 1,8
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos rezidentų - kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.4.10.290.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 −0,4 −0,4 −0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.4.20.000.000.E.SR
1,3 1,7 0,4 0,6 0,0 1,5 0,3 −0,5 −0,5 −0,1 −2,3 0,5 12,0
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - PFĮ (bankų) (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.4.20.100.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - draudimo bendrovių ir pensijų fondų (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.4.20.230.000.E.SR
0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - ne finansų bendrovių (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.4.20.240.000.E.SR
1,2 1,6 0,7 0,3 0,0 1,4 0,3 0,0 −0,3 −0,2 −2,2 0,5 12,0
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų - kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.4.20.290.000.E.SR
0,1 0,2 −0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 −0,6 −0,2 0,0 −0,1 0,0 0,0
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos kitų nerezidentų (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.4.30.000.000.E.SR
1,5 0,4 30,9 −1,3 0,1 −0,7 1,9 −0,8 −2,4 3,2 0,7 1,2 −2,0
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos ES šalių, nepriklausančių euro zonai (išskyrus Lietuvą), (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.4.3B.000.000.E.SR
0,5 −0,1 31,4 0,0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 −0,1 −0,1 0,0
Investicinių fondų turimos nuosavybė priemonės išleistos JAV (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A5A.A.4.US.000.000.E.SR
1,1 0,3 1,9 −0,5 0,2 −0,1 1,9 −1,0 −2,1 4,6 0,6 0,8 −1,8
Investicinių fondų turimos išvestinės finansinės priemonės, nefinansinis turtas ir likęs turtas (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.A8X.A.1.00.000.000.E.SR
398,8 400,1 396,5 411,4 433,6 446,7 484,0 494,0 503,8 506,1 505,7 514,2 539,0
Investicinių fondų turimos išvestinės finansinės priemonės, nefinansinis turtas ir likęs turtas (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.A8X.A.4.00.000.000.E.SR
31,6 24,4 −0,9 11,0 15,1 17,3 39,1 5,1 8,0 7,4 −0,8 4,7 23,9
Investicinių fondų įsipareigojimai (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.L00.A.1.00.000.000.E.SR
2 318,2 2 316,5 2 336,6 2 381,9 2 374,2 2 407,0 2 467,1 2 510,1 2 535,2 2 538,5 2 553,9 2 567,7 2 678,6
Investicinių fondų įsipareigojimai (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.L00.A.4.00.000.000.E.SR
91,3 22,0 21,9 24,4 −2,9 23,0 49,7 17,6 28,0 8,1 15,9 11,0 14,5
Investicinių fondų gautos paskolos ir indėliai (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.L20.A.1.00.000.000.E.SR
318,6 324,1 332,0 334,1 335,5 337,8 344,8 352,8 360,3 365,1 366,5 373,5 384,4
Investicinių fondų gautos paskolos ir indėliai (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.L20.A.4.00.000.000.E.SR
46,6 5,5 8,0 2,1 1,2 2,4 7,2 8,1 7,4 4,8 1,4 7,0 13,2
Investicinių fondų išleisti IF vienetai (akcijos) (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.L30.A.1.00.000.000.E.SR
1 893,2 1 891,1 1 886,1 1 941,8 1 928,6 1 968,6 1 990,8 2 034,2 2 045,9 2 039,8 2 050,6 2 056,8 2 150,5
Investicinių fondų išleisti IF vienetai (akcijos) (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.L30.A.4.00.000.000.E.SR
46,2 15,7 1,6 30,5 −5,5 23,8 23,8 17,9 14,2 5,1 9,7 5,1 17,3
Investicinių fondų išvestinės finansinės priemonės (įsipareigojimai) ir likę įsipareigojimai (likučiai)
IFS.M.PB.N.T0__.L8X.A.1.00.000.000.E.SR
106,5 101,3 118,4 106,0 110,1 100,6 131,6 123,1 129,0 133,6 136,8 137,3 143,7
Investicinių fondų išvestinės finansinės priemonės (įsipareigojimai) ir likę įsipareigojimai (sandoriai)
IFS.M.PB.N.T0__.L8X.A.4.00.000.000.E.SR
−1,5 0,7 12,2 −8,3 1,4 −3,2 18,7 −8,3 6,3 −1,9 4,7 −1,1 −16,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14