Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ turimi ne Lietuvos rezidentų išleisti skolos vertybiniai popieriai pagal sektorių ir rezidentiškumą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso PFĮ (bankų) Ne PFĮ (ne bankų)
1=2+6 iš viso euro zona (išskyrus Lietuvą) ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) ne ES iš viso euro zona (išskyrus Lietuvą) ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) ne ES
2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9
2019 - 04 463,5 42,9 35,5 5,4 2,0 420,6 215,1 123,6 81,8
2019 - 05 472,9 45,8 35,8 5,5 4,5 427,1 222,5 123,7 80,9
2019 - 06 480,4 49,7 42,0 5,6 2,1 430,6 227,3 121,8 81,5
2019 - 07 481,0 45,1 38,4 5,6 1,1 435,9 236,3 117,5 82,1
2019 - 08 473,1 43,7 37,9 5,6 0,2 429,4 236,6 113,3 79,4
2019 - 09 476,3 43,7 37,9 5,6 0,2 432,7 239,9 114,2 78,6
2019 - 10 482,5 45,0 36,4 5,4 3,2 437,5 248,2 112,5 76,9
2019 - 11 475,9 44,4 36,0 5,3 3,2 431,5 248,9 106,0 76,6
2019 - 12 475,6 44,9 36,6 5,1 3,2 430,7 250,7 103,5 76,5
2020 - 01 461,0 44,9 36,6 5,1 3,2 416,1 232,0 108,0 76,0
2020 - 02 467,8 42,7 35,6 2,1 5,0 425,1 235,4 102,0 87,7
2020 - 03 492,9 41,2 37,1 2,1 2,0 451,7 265,7 99,2 86,8
2020 - 04 564,1 47,2 43,2 2,1 2,0 516,9 335,2 95,2 86,6
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29