Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ turimi ne Lietuvos rezidentų išleisti skolos vertybiniai popieriai pagal sektorių ir rezidentiškumą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Iš viso sorting PFĮ (bankų) sorting Ne PFĮ (ne bankų)
sorting 1=2+6 sorting iš viso sorting euro zona (išskyrus Lietuvą) sorting ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) sorting ne ES sorting iš viso sorting euro zona (išskyrus Lietuvą) sorting ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) sorting ne ES
sorting 2=3+4+5 sorting 3 sorting 4 sorting 5 sorting 6=7+8+9 sorting 7 sorting 8 sorting 9
2023 - 04 3 893,1 2 058,2 660,9 988,6 408,8 1 834,8 1 435,8 129,3 269,7
2023 - 05 4 034,1 2 201,5 701,2 987,8 512,4 1 832,6 1 429,0 130,6 272,9
2023 - 06 4 103,1 2 227,0 699,7 987,1 540,3 1 876,1 1 476,8 129,4 269,9
2023 - 07 4 122,3 2 225,6 698,7 986,2 540,7 1 896,7 1 504,0 128,8 263,9
2023 - 08 4 187,7 2 221,4 694,4 985,8 541,1 1 966,3 1 569,9 129,5 266,9
2023 - 09 4 348,2 2 327,7 784,6 1 002,9 540,3 2 020,4 1 587,5 131,8 301,1
2023 - 10 4 291,5 2 273,3 729,0 1 004,9 539,3 2 018,2 1 587,8 129,8 300,6
2023 - 11 4 365,3 2 432,9 889,9 1 001,8 541,2 1 932,4 1 510,2 126,1 296,1
2023 - 12 4 681,1 2 764,8 1 222,7 1 001,2 541,0 1 916,3 1 503,1 153,3 259,8
2024 - 01 4 762,3 2 854,2 1 307,3 1 003,6 543,3 1 908,1 1 489,9 154,6 263,6
2024 - 02 4 785,2 2 881,1 1 318,2 1 010,4 552,6 1 904,0 1 484,5 155,6 264,0
2024 - 03 4 803,5 2 843,5 1 300,0 1 009,8 533,7 1 960,1 1 546,1 154,9 259,1
2024 - 04 4 854,4 2 938,6 1 389,6 1 009,8 539,1 1 915,8 1 500,9 154,5 260,5
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29