Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ turimi skolos vertybiniai popieriai, išleisti ne euro zonos rezidentų ne PFĮ, pagal emitento sektorių ir valiutą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Valdžios sektoriaus (S.13) Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129) Ne finansų bendrovių ir namų ūkių (S.11+S.14+S.15)
iš viso litais eurais kitomis valiutomis iš viso litais eurais kitomis valiutomis iš viso litais eurais kitomis valiutomis
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12
2019 - 11 95,2 - 65,2 30,0 14,5 - 11,9 2,6 72,8 - 71,0 1,8
2019 - 12 93,4 - 65,1 28,3 14,5 - 11,9 2,6 72,2 - 70,4 1,8
2020 - 01 97,0 - 66,1 30,9 14,9 - 11,4 3,5 72,1 - 70,3 1,8
2020 - 02 98,0 - 67,0 31,0 19,6 - 11,7 8,0 72,1 - 70,3 1,8
2020 - 03 95,1 - 63,9 31,2 19,8 - 10,9 8,9 71,1 - 69,2 1,8
2020 - 04 91,1 - 59,6 31,5 20,5 - 10,9 9,6 70,1 - 69,2 0,9
2020 - 05 91,0 - 60,5 30,5 20,3 - 11,0 9,3 70,2 - 69,3 0,9
2020 - 06 86,1 - 55,8 30,3 19,1 - 11,0 8,2 72,8 - 71,9 0,9
2020 - 07 78,0 - 49,9 28,1 12,8 - 7,5 5,3 65,7 - 64,9 0,9
2020 - 08 76,8 - 49,0 27,8 9,2 - 3,3 5,9 65,3 - 64,4 0,8
2020 - 09 73,4 - 45,1 28,3 9,4 - 3,1 6,3 64,6 - 63,8 0,9
2020 - 10 71,7 - 43,5 28,3 7,4 - 5,3 2,1 67,4 - 66,5 0,9
2020 - 11 73,8 - 46,2 27,6 8,8 - 6,2 2,5 63,7 - 62,9 0,8
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29