Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ suteiktos paskolos ne euro zonos rezidentams ne PFĮ pagal sektorių ir pradinį terminą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Valdžios sektoriui (S.13) Finansų bendrovėms, išskyrus PFĮ (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129) Ne finansų bendrovėms (S.11) Namų ūkiams (S.14+S.15)
iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m. iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m. iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m. iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 5 m. nuo 5 m.
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=14+15+16 14 15 16
2019 - 11 102,5 0,0 0,0 102,5 0,3 0,3 0,0 0,0 151,2 55,1 96,0 0,1 69,0 0,5 0,8 67,7
2019 - 12 105,0 0,0 0,0 105,0 0,2 0,2 0,0 0,0 116,6 40,7 75,9 0,0 69,0 0,4 0,6 68,0
2020 - 01 106,6 0,0 0,0 106,6 0,2 0,2 0,0 0,0 117,5 39,6 77,9 0,0 70,7 0,3 0,6 69,8
2020 - 02 100,7 0,0 0,0 100,7 0,2 0,2 0,0 0,0 124,3 47,9 76,4 0,0 61,0 0,3 0,3 60,4
2020 - 03 102,9 0,0 0,0 102,9 0,5 0,5 0,0 0,0 112,3 36,1 76,2 0,0 61,0 0,3 0,3 60,4
2020 - 04 105,5 0,0 0,0 105,5 0,7 0,7 0,0 0,0 108,4 31,8 76,6 0,0 61,6 0,3 0,3 61,0
2020 - 05 102,2 0,0 0,0 102,2 1,3 1,3 0,0 0,0 117,3 39,2 78,0 0,0 62,3 0,3 0,2 61,8
2020 - 06 103,5 0,0 0,0 103,5 1,4 1,4 0,0 0,0 108,3 37,5 70,8 0,0 62,3 0,3 0,3 61,7
2020 - 07 106,1 0,0 0,0 106,1 1,4 1,4 0,0 0,0 112,6 39,3 73,3 0,0 63,9 0,3 0,3 63,3
2020 - 08 100,7 0,0 0,0 100,7 1,4 1,4 0,0 0,0 102,6 26,7 76,0 0,0 64,0 0,3 0,3 63,4
2020 - 09 103,2 0,0 0,0 103,2 1,4 1,4 0,0 0,0 116,2 37,6 78,5 0,0 63,2 0,4 0,3 62,6
2020 - 10 105,9 0,0 0,0 105,9 1,4 1,4 0,0 0,0 101,5 25,8 75,7 0,0 63,4 0,3 0,2 62,8
2020 - 11 104,7 0,0 0,0 104,7 1,4 1,4 0,0 0,0 82,3 13,3 69,0 0,0 63,7 0,6 0,2 62,8
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28