Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ paskolos ne Lietuvos rezidentams pagal sektorių ir rezidentiškumą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso PFĮ (bankams) Ne PFĮ (ne bankams)
1=2+6 iš viso euro zona (išskyrus Lietuvą) ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) ne ES iš viso euro zona (išskyrus Lietuvą) ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) ne ES
2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9
2018 - 08 1 947,2 1 394,5 348,4 981,1 65,0 552,7 264,6 169,7 118,4
2018 - 09 1 852,3 1 262,0 330,0 838,6 93,4 590,3 288,3 170,5 131,5
2018 - 10 1 685,8 1 080,3 313,9 691,3 75,2 605,5 295,9 171,9 137,7
2018 - 11 1 637,2 1 036,5 234,0 730,1 72,4 600,7 300,1 168,9 131,8
2018 - 12 1 255,7 668,5 277,1 301,8 89,5 587,3 297,2 159,0 131,0
2019 - 01 1 650,2 1 055,0 279,2 707,2 68,6 595,2 287,9 164,8 142,5
2019 - 02 1 608,0 1 020,3 228,8 709,0 82,5 587,7 291,4 160,6 135,7
2019 - 03 1 399,9 920,1 217,8 634,3 67,9 479,9 181,6 158,6 139,6
2019 - 04 1 217,4 726,7 271,0 378,3 77,3 490,7 185,9 159,9 144,9
2019 - 05 1 149,6 657,4 157,0 430,2 70,2 492,2 185,8 160,1 146,2
2019 - 06 1 081,7 588,6 162,0 372,4 54,2 493,1 191,3 156,4 145,4
2019 - 07 1 147,6 639,9 125,8 456,5 57,6 507,7 195,4 159,0 153,3
2019 - 08 1 060,5 546,4 133,8 353,2 59,5 514,0 202,0 164,1 148,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-14