Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ paskolos ne Lietuvos rezidentams pagal sektorių ir rezidentiškumą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso PFĮ (bankams) Ne PFĮ (ne bankams)
1=2+6 iš viso euro zona (išskyrus Lietuvą) ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) ne ES iš viso euro zona (išskyrus Lietuvą) ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) ne ES
2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9
2019 - 06 1 081,7 588,6 162,0 372,4 54,2 493,1 191,3 156,4 145,4
2019 - 07 1 147,2 639,5 125,4 456,5 57,6 507,7 195,4 159,0 153,3
2019 - 08 1 059,6 545,5 132,8 353,2 59,5 514,1 202,0 164,2 148,0
2019 - 09 1 186,1 663,8 167,5 403,1 93,2 522,3 200,3 166,8 155,2
2019 - 10 1 527,1 629,4 154,7 416,5 58,2 897,7 577,3 162,3 158,1
2019 - 11 1 564,1 673,0 179,3 436,9 56,9 891,0 568,1 164,5 158,5
2019 - 12 1 416,8 525,8 279,0 216,5 30,3 891,0 600,1 136,1 154,7
2020 - 01 1 648,5 783,6 213,7 526,6 43,3 864,8 569,7 136,4 158,8
2020 - 02 1 757,0 903,8 255,7 575,8 72,2 853,2 566,9 107,3 178,9
2020 - 03 1 787,1 859,2 244,1 554,1 61,0 927,9 651,2 101,2 175,5
2020 - 04 2 254,5 1 335,3 246,1 1 006,7 82,5 919,2 643,0 106,6 169,6
2020 - 05 2 390,3 1 473,4 241,0 1 153,7 78,7 916,8 633,7 108,5 174,5
2020 - 06 2 501,1 1 610,5 300,0 1 239,8 70,7 890,7 615,2 94,5 181,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29