Lietuvos bankas

Kitų Lietuvos PFĮ paskolos ne Lietuvos rezidentams pagal sektorių ir rezidentiškumą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso PFĮ (bankams) Ne PFĮ (ne bankams)
1=2+6 iš viso euro zona (išskyrus Lietuvą) ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) ne ES iš viso euro zona (išskyrus Lietuvą) ES ne euro zona (išskyrus Lietuvą) ne ES
2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9
2018 - 12 1 255,7 668,5 277,1 301,8 89,5 587,3 297,2 159,0 131,0
2019 - 01 1 650,2 1 055,0 279,2 707,2 68,6 595,2 287,9 164,8 142,5
2019 - 02 1 608,0 1 020,3 228,8 709,0 82,5 587,7 291,4 160,6 135,7
2019 - 03 1 399,9 920,1 217,8 634,3 67,9 479,9 181,6 158,6 139,6
2019 - 04 1 217,4 726,7 271,0 378,3 77,3 490,7 185,9 159,9 144,9
2019 - 05 1 149,6 657,4 157,0 430,2 70,2 492,2 185,8 160,1 146,2
2019 - 06 1 081,7 588,6 162,0 372,4 54,2 493,1 191,3 156,4 145,4
2019 - 07 1 147,2 639,5 125,4 456,5 57,6 507,7 195,4 159,0 153,3
2019 - 08 1 059,6 545,5 132,8 353,2 59,5 514,1 202,0 164,2 148,0
2019 - 09 1 186,1 663,8 167,5 403,1 93,2 522,3 200,3 166,8 155,2
2019 - 10 1 527,1 629,4 154,7 416,5 58,2 897,7 577,3 162,3 158,1
2019 - 11 1 564,0 672,9 179,2 436,9 56,9 891,0 568,1 164,5 158,5
2019 - 12 1 387,7 525,5 278,7 216,4 30,3 862,2 571,4 136,1 154,7
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-14